Wiele osób zastanawia się jak poprawnie używać słów takich jak SPEAK, TALK, TELL czy SAY po angielsku. Co więcej osoby te często mylą te słowa ze sobą co powoduje sporo nieporozumień w komunikacji więc w tym wpisie pokażę Wam o co w tym chodzi. Ponieważ temat ten wymaga pewnej praktyki podzieliłam go na 2 wpisy. Wpis na temat słów TELL oraz SAY znajdziesz >>tutaj<< (kliknij w niebieski tekst), natomiast różnicę pomiędzy SPEAK i TALK wyjaśniam poniżej 🙂

SPEAK (Mówić np. po angielsku, szybko, głośno, przez telefon)

Słow SPEAK, które często jest tłumaczone jako MÓWIĆ odnosi się głównie do tego JAK mówimy. Mówiąc dokładniej słowo to łączy się głównie z nazwami języków jakimi mówisz lub ze słowem określającym sposób w jaki mówisz. Powiesz więc na przykład:

Do you speak English? Czy mówi Pan/i po angielsku?

Can you speak up a bit? Czy może Pan/i mówić trochę głośniej?

Speak slowly, please. Proszę mówić wolno./ Mów proszę wolniej.

 

Hello, Can I speak to Kate, please? Witam, czy mogę rozmawiać/pomówić z Kate?

[rozmowa telefoniczna]

SPEAK (Mówić, Przemawiać – język formalny)

Drugim, nieco mniej popularnym zastosowaniem słowa SPEAK jest kontekst formalny. Mówiąc dokładniej słowa SPEAK możemy także użyć w odniesieniu do przemówień, wystąpień i tym podobnych sytuacji, kiedy „rozmowa” czy „wypowiedź” ma charakter formalny. Np.

The president spoke about current political changes.

Prezydent mówił o obecnych zmianach politycznych.

 

I will speak for those who cannot speak for themselves.

Przemówię w imieniu tych, którzy sami nie mogą wyrazić swojej opinii.

 

I need to speak to the doctor. Potrzebuję pomówić z lekarzem. [np. w szpitalu]

May I speak with the CEO? Czy mogę mówić z Dyrektorem Generalnym?

TALK (Rozmawiać, Mówić do kogoś, codzienne, nieformalne sytuacje)

Zauważ, że słowo TALK, które także może oznaczać MÓWIĆ czy ROZMAWIAĆ po angielsku o wiele częściej bywa stosowane w odniesieniu do rozmów z innymi. Jest tak głównie dlatego, że słowo TALK występuje w codziennym, mniej formalnym kontekście a słowo SPEAK (w kontekście przemów czy rozmów) odnosi się do oficjalnych przemówień czy sytuacji o bardzo formalnym charakterze.

Mówiąc prościej, w większości codziennych sytuacji to właśnie słowo TALK będzie tym po które warto sięgać kiedy chcesz powiedzieć, że z kimś o czymś rozmawiałeś lub, że potrzebujesz porozmawiać. Słowo to różni się od słowa SPEAK także tym, że o wiele bardziej podkreśla obecność „drugiej” strony, a nie tylko przemawiającego. Porównaj:

I want to talk to you about the party. Chcę porozmawiać/ pogadać z Tobą o imprezie.

Let’s talk about English. Porozmawiajmy o angielskim.

I talked to Kate and it was fun. Rozmawiałam z Kate i to było fajne.

I talked with my friends about the weekend. Rozmawiałem/am z moimi przyjaciółmi o weekendzie.

TALK TO/ TALK WITH ( Rozmawiać z kimś)

Zwróć uwagę, że w codziennych sytuacjach nie ma większego znaczenia czy zastosujesz zwrot TALK TO czy TALK WITH w kontekście rozmowy z kimś. Wielu native speakerów czyli osób naturalnie posługujących się językiem angielskim stosuje te wyrażenia wymiennie.

Z moich obserwacji wynika jednak, że zwrotu TALK TO warto używać kiedy jakaś osoba mówi więcej od innych rozmówców, gdyż zwrot TO sugeruje kierunek i zazwyczaj oznacza odpowiednik polskiego słówka „do”. (np.I talked to Peter. Rozmawiałam z Piotrem. – to ja więcej mówiłam do niego niż on do mnie). Natomiast zwrot TALK WITH może raczej sugerować, że rozmowa przebiegała równomiernie, czyli wszyscy zainteresowani byli tak samo aktywni w danej rozmowie. (Np. I talked with Peter. Rozmawiałam z Piotrem. – zarówno ja jak i ono dużo mówiliśmy.). Warto zauważyć, że szczególnie na początkowym etapie nie musisz przejmować się takimi szczegółami – jak już pisałam wcześniej, wielu native speakerów nie analizuje takich niuansów języka angielskiego. Skupiają się oni głównie na przekazaniu informacji, i z mojego doświadczenia rzadko się zdarza by (o ile nie są lingwistami czy pasjonatami języka) dokopywali się oni do prawdziwego, precyzyjnego znaczenia poszczególnych słówek w komunikacji. Właśnie dlatego, może zdarzyć Ci się, że nawet native speaker wielu ciekawostek językowych tego typu najzwyczajniej w świecie może nie znać lub ich sobie nie uświadamiać, mimo, że operuje językiem angielskim na co dzień 🙂

Mam nadzieje, że ten wpis wiele Ci wyjaśnił. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej także o słowach TELL czy SAY, zajrzyj do wpisu, w którym je omawiam (kliknij w niebieski tekst). Jeśli moja wiedza może się komuś przydać KLIKNIJ w przycisk FACEBOOK nad wpisem 🙂 To dla mnie znak, że warto robić takich wpisów więcej 🙂 Jeśli natomiast jakieś zagadnienie językowe nie daje Ci spokoju to możesz śmiało wpisać je w komentarzu lub napisać do mnie maila (-> kliknij tutaj) a w wolnej chwili chętnie zrobię o tym wpis  🙂

Stay tuned,

Kate