ANOTHER czy OTHER? Jak i kiedy je poprawnie stosować?

Zobacz film z serii #AngielskiwMinute i dowiedz się jak to robić poprawnie 🙂

https://youtu.be/TkgQe9HdUsc

ANOTHER = 1 

Stosuj to słowo z rzeczownikami policzalnymi (czyli z takimi, których liczbę/ ilość widzisz „gołym okiem”). Słowa ANOTHER używamy kiedy coś jest jedno ( podobnie jak rodzajnik nieokreślony „A” stosujemy gdy coś jest jedno A=1  tak też słowo „ANOTHER” stosujemy kiedy coś jest jedno / ANOTHER = 1) np.

ANOTHER DAY = inny dzień

ANOTHER WAY = inna droga, inny sposób

ANOTHER TIME = innym razem (innym „czasem”)

ANOTHER STORY = inna historia

ANOTHER PERSON/ FRIEND = inna osoba / inny przyjaciel

I will ask another person / Zapytam inną osobę.

OTHER  = DWA/DWIE LUB WIĘCEJ 🙂 

Stosuj to słowo z rzeczownikami niepoliczalnymi (czyli takimi, które potrzebujemy np. zważyć, zmierzyć itp by określić ich dokładną ilość) oraz z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, czyli kiedy czegoś jest dwa lub więcej 😉

OTHER DAYS = inne dni

OTHER WAYS = inne drogi, inne sposoby

OTHER TIMES = innymi razy

OTHER STORIES = inne historie

OTHER PERSONS/ PEOPLE/ FRIENDS = inne osoby / inni przyjaciele

I will ask other people. Zapytam innych ludzi.

 

THE OTHER ONE = ten inny / ten drugi (konkretne sytuacje)

Warto wiedzieć, że zwrot THE OTHER ONE – stosujemy w jasno określonych sytuacjach/ kiedy wiadomo o co chodzi, czego dane wyrażenie dotyczy, aby konkretnie wskazać „TEN INNY” przedmiot czy osobę. np.

DON’T GIVE ME THIS PHONE – GIVE ME THE OTHER ONE. 

(Nie dawaj mi tego telefonu – daj mi ten drugi 😉

DON’T ASK THIS PERSON. ASK THE OTHER ONE, PLEASE.

(Nie pytaj tej osoby. Zapytaj tej drugiej, proszę)