Jak mawiał Szekspir: „To be or not to be…” Oto jest pytanie… czy wiesz jak używać czasownika BYĆ (TO BE) w języku angielskim :)?Jest to bardzo ważne i bardzo proste. Dlaczego? Dlatego, że czasownik BYĆ jest jednym z głównych słów najczęściej tworzących wypowiedzi w języku angielskim 🙂 Jego 3 podstawowe zastosowania to:

1) MÓWIENIE O TYM JAKI KTOŚ JEST, BYŁ lub BĘDZIE:

np.

I AM HAPPY 🙂 Jestem szczęśliwa/y.
I WAS HAPPY 🙂 Byłam/em szczęśliwa/y.
I WILL BE HAPPY 🙂 Będę szczęśliwa/y.

2) MÓWIENIE O TYM GDZIE JESTEŚ:

np.

I AM IN THE PARK. Jestem w parku.
I WAS IN THE PARK. Byłam w parku.
I WILL BE IN THE PARK. Będę w parku.

Zwróć uwagę, że w przypadku miejsc czasownik BYĆ łączy się zawsze z przyimkiem miejsca, czyli najczęściej ze słowem IN oznaczającym „W”.

3)MÓWIENIE O TYM CO SIĘ DZIEJE W DANEJ CHWILI:

np.

I AM WATCHING A FILM NOW. Jestem w trakcie oglądania filmu.
I WAS WATCHING A FILM. Byłam w trakcie oglądania filmu.
I WILL BE WATCHING A FILM. Będę w trakcie oglądania filmu.

Wówczas czasownik TO BE tworzy tak zwany czas teraźniejszy ciągły, czyli PRESENT CONTINUOUS, przeszły ciągły czyli np. PAST CONTINUOUS, lub też przyszły ciągły, czyli FUTURE CONTINUOUS. Wszystkie one opisują najczęściej czynność, która trwa, trwała lub będzie trwać w określonej chwili lub czasie. Więcej na ten temat dowiesz się z wpisu pod tytułem JAK I KIEDY UŻYWAĆ czasów CONTINUOUS?

Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej na temat skutecznej komunikacji w języku angielskim, i poczuć się pewniej w tym języku nawet w miesiąc zobacz mój kurs on-line, gdzie 11 modułach szkoleniowych pokażę Ci jak stosować 8 Kluczowych Słów, które pomogą Ci poczuć się pewniej w około 80% codziennych sytuacji.