REAL vs REALLY, przymiotniki przyslowki, kiedy stosowac real a kiedy really  po angielsku, real, are you for real, really,

REAL = PRAWDZIWY/ RZECZYWISTY (PRZYMIOTNIK)

Słowo REAL określa niemal wyłącznie rzeczowniki czyli służy do określania jaki jest dany przedmiot lub np. miejsce, sytuacja czy osoba. Słowo to oznacza „prawdziwy/ rzeczywisty”.

Np.

It is a real box = To jest prawdziwe pudełko.

It is a real problem = To jest prawdziwy/ rzeczywisty problem.

 He is a real hero = On jest prawdziwym bohaterem.

REALLY = RZECZYWIŚCIE/ NAPRAWDĘ (PRZYSŁÓWEK)

Słowo REALLY określa czasowniki, przymiotniki i inne przysłówki, czyli służy do mówienia o tym w jaki sposób coś się dzieje, lub w jaki sposób ktoś coś robi itp. Chodzi tu bardziej o styl działania niż o konkretną cechę posiadaną przez jakiś przedmiot czy osobę.

Np.

It is a really big box = To jest naprawdę duże pudełko.

Is it really such a big problem? = Czy to naprawdę jest tak duży problem?

He really helped a lot of people = On naprawdę pomógł wielu ludziom.

PRZYDATNE WYRAŻENIA

It is really ok = To naprawdę jest ok.

Do you really think…? = Czy ty naprawdę sądzisz, że….?

Is it real? = Czy to jest prawdziwe?

Is it really happening now? = Czy to naprawdę się teraz dzieje?

Are you for real? = Czy Ty (mówisz) serio? / Ty tak na poważnie?

Tego zwrotu używamy kiedy coś nas zaskakuje i chcemy upewnić się,że ktoś mówi serio.

Really? = Naprawdę/ Serio?

Ten zwrot ma wiele znaczeń – zainteresowanie, zaskoczenie, irytację (zależy od kontekstu).

Podsumowując, używaj słowa REAL do określania jaka jest dana rzecz czy osoba, natomiast słówka REALLY do określania czy też mocniejszego podkreślania tego jakie jest dane działanie (czynność) oraz w celu podkreślenia Twojego zainteresowania, niedowierzania czy zaskoczenia.