Niedawno otrzymałam od jednego z Was bardzo ciekawe pytanie dotyczące poprawnego stosowania PRZYIMKÓW takich jak THROUGH, ACROSS czy OVER, które często tłumaczymy jako przejście/ przedostanie się itp. „PRZEZ” jakiś teren, doświadczenie czy sytuację. To dość zawiły temat, więc postaram się go tu krótko opisać 🙂

THROUGH ( przeszkody, obiekty + proces)

THROUGH oznacza PRZEZ, ale w kontekście otaczających nas „przeszkód”, obiektów itp. np.

I went THROUGH the town/the forest/ a difficult time.

Przeszłam PRZEZ miasto/ las/ trudny czas.

THROUGH używamy kiedy podkreślamy „proces” przechodzenia przez coś i/lub jesteśmy otoczeni z kilku stron: ścianami/budynkami, lasem, trudnościami, itp.

Kiedy mówię: „I went through the town” , to podkreślam tym samym poniekąd proces poznawania miasta, rozglądania się – dostrzegania jego różnych budynków lub „przebijania” się przez np. zatłoczone, zakorkowane miasto itp.

ACROSS – PRZEZ (płaski teren + efekt końcowy)

ACROSS oznacza PRZEZ, ale raczej w kontekście przedostania się „na drugą stronę”,

PRZEZ jakiś „płaski” obszar, np. wodę, ulicę, kraj – „płaski” obszar oznacza tu, nie tyle brak jakichkolwiek obiektów, co fakt, że podkreślany, istotny dla nas jest tu głównie efekt końcowy, a nie sam proces przedostawania się do punktu docelowego.

Powiem więc np.

I went ACROSS the sea/river/street/field/France itp.

„Przeszłam”/ Przedostałam się PRZEZ morze/ rzekę/ ulicę/ pole/ Francję.

OVER – PONAD (wznoszenie się ponad lub nad obiektem/sytuacją)

OVER – to słówko sugerujące finalne przejście / wzniesienie się PONAD jakieś przeszkody/ sytuacje lub „problemy” np.

GAME OVER/ IT IS OVER. (koniec gry/ to koniec).

LET’S THINK IT OVER. (Przemyślmy to => czyli „wznieśmy się nad” dany temat – by spojrzeć na niego z lotu ptaka)

OVER to także PONAD w kontekście fizycznym:

Let’s fly OVER the town.

Polatajmy/ Polećmy nad miastem

We’re flying OVER the river.

Lecimy/ Latamy ponad/ nad rzeką.

Let’s jump OVER the wall.

Przeskoczmy ten mur/ tą ścianę.

co sugeruje pokonanie przeszkody lub wzniesienie się PONAD nią 🙂

ZNACZENIE SŁOWA „BY”

BY oznacza DO/ PRZEZ (osobę/rzecz), PRZY (osobie lub obiekcie) lub NAD (w pobliżu)

Słówko to sugeruje między innymi:

1) jakiś termin końcowy np.

Do it BY THE END OF the week, please.

(Zrób to proszę do końca tygodnia)

I will have done it by Friday.

(Będę to „miała” zrobione do piątku)

2) wykonywanie czynności PRZEZ coś/ kogoś np.

This book was written BY a smart man.

(Ta książka została napisana PRZEZ mądrego człowieka.)

He was seen BY me/ him/ her/ them/ us.

On był widziany PRZEZE mnie/ jego/ ją/ ich/ nas.

3) przemieszczanie się PRZY/ obok jakiegoś obiektu lub osoby, np.

I walk BY the park, the river, the market every week.

Spaceruję PRZY parku, przy rzece (NAD rzeką), przy rynku każdego tygodnia.

Let’s meet BY the river.

Spotkajmy się NAD rzeką (gdzieś w jej pobliżu – blisko jej brzegu itp)

Stand BY me – Stój/ Pozostań/ Stań przy mnie  😉

 

Jestem pewna, że przy odrobinie ćwiczeń oswoicie się z tym tematem.

Mocno trzymam za Was kciuki 🙂

Kate