Często pytacie mnie o słówka typu TO, THROUGH, OVER, UNDER itp, czyli o tzw. przyimki ruchu w języku angielskim i dlatego dziś sporo Wam o nich opowiem.

 

https://youtu.be/bxURozFjbhM

➡️PRZYIMKI pomagają nam uzupełnić informacje i nadać lub zmienić sens danego słówka 😎 Wiele z nich współtworzy tzw. phrasal verbs czyli kombinacje słówek zmieniając (rozbudowując) ich znaczenia na inne. To powoduje, że znając stosunkowo małą bazę, ale najczęściej używanych w komunikacji słów jesteśmy w stanie bardzo skutecznie się komunikować bo zamiast niezliczonych ilości słów możemy wiele wyrazić właśnie za pomocą prostych słów, uzupełniając je czasem o omawiane w tym wpisie przyimki. Właśnie dlatego solidne opanowanie znaczenia tych słów (przyimków) pomoże Ci szybko zwiększyć Twój zasób słownictwa i poczuć się pewniej w rozmowach w jęz. angielskim 🤗🇬🇧🚀 Przykładowo. W języku polskim mamy słówka: wejdź/wyjdź, odejdź, zejdź , jedź, odjedź itp. W języku angielskim wszystkie te czynności możemy wyrazić za pomocą słowa GO (iść/ jechać). Wystarczy, że uzupełnimy to słówko o przyimek ruchu, który zawsze będzie taki sam dla wszystkich osób i we wszystkich czasach. Omawiam to nieco dalej, na bazie konkretnych przykładów 🙂

WARTO WIEDZIEĆ

Jak sam lub sama widzisz, angielski jest tak prosty, ze zamiast odmieniać wiele słówek przez przypadki i dodawać do nich masę różnych końcówek informacje uzupełniamy często dodając prosty przyimek (lub inne słówko) do rzeczownika (rzeczy)  lub czasownika (czynności).

Dziś podpowiadam przyimki ruchu, które przydają się gdy mówimy o tym „w jakim kierunku” wykonujemy jakąś czynność.

Np.

GO = IŚĆ

DOWN = w dół

Np. Go down – idź w dół

UP = w górę

Np. Go up – idź w górę

OUT (OF) – z / ze środka 

Np. Go out (of the room). – wyjdź (z pokoju)

IN/ INTO – do/ do środka

Np. Go in/ (into the room) – wejdź (do pokoju)

ON/ONTO = na / wchodzić* na

Np. Go onto the box. Wejdź na pudełko.

       Put it on the box. Połóż to na pudełko.

TO/ TOWARDS – do/ w kierunku

Np. Go to the room. Idź do pokoju

       Go towards the box. Idź do/w kierunku pudełka.

AWAY (FROM) – z dala/ od

Np. Go away. Odejdź

       Go away from the box. Odejdź od pudełka.

PAST – obok

Np. Go past the box. Idź/ Przejdź obok pudełka.

OVER – nad / ponad

Np. Go over the box. Przejdź nad pudełkiem

ALONG – wzdłuż

Np. Go along the box. Przejdź/ idź wzdłuż pudełka

       Go along the road. Idź wzdłuż drogi.

ACROSS – przez / na drugą stronę

Np. Go across the road – przejdź na drugą stronę drogi.

AROUND – dookoła/ na około / około/ wokół

Np. Go around the box. Idź dookoła pudełka.

THROUGH – przez 

Np. Go through the door. Wejdź/ idź przez drzwi.

UNDER – pod

Np. Go under the box. Idź/Przejdź pod pudełkiem.

Proste 😉?

Wystarczy to często ćwiczyć a an pewno takie się stanie 🤗❤️🚀

Lots of love,

Kate