„If you don’t mind, it doesn’t matter” to przede wszystkim inspiracja do dostrzeżenia, że jeśli coś Ci nie przeszkadza, to nie powinno mieć większego znaczenia pod warunkiem oczywiście,że nie dzieje się to kosztem innych. Zbyt dużo czasu tracimy na rozważania tysięcy życiowych scenariuszy, które często nie wnoszą nic cennego poza tym, że zabierają nam nasz cenny czas.