AT THIS AGE vs IN THIS AGE, jak powiedziec w tym wieku, jak powiedziec w obecnych czasach, jak powiedziec w tej erze, age, wiek, w tym wieku po angielsku,

Wiele osób ma problem ze słowem „wiek” po angielsku ponieważ funkcjonuje ono nieco inaczej niż w języku polskim. Sprawdźmy jakie 3 rzeczy warto zapamiętać w odniesieniu do wieku w języku angielskim.


  1. Kiedy mówisz o tym ile ktoś ma lat, używaj TO BE, a nie HAVE.
  2. Kiedy łączysz wiek konkretnej osoby z pewnym zachowaniem, stosuj raczej AT
  3. Kiedy używasz słowa AGE/ WIEK w odniesieniu do epoki/ ery lub szerszego okresu, używaj IN.

1) WIEK = JAK STARY KTOŚ LUB COŚ JEST

Kiedy zastanawiasz się jak powiedzieć ile Ty lub ktoś inny ma lat to w języku angielskim zamiast słowa „mieć” używaj czasownika „być” w odpowiedniej, czyli dopasowanej do osoby formie. Powiemy więc np.

I am 30 years old. Mam 30 lat (W dosłownym tłumaczeniu: „Jestem 30 lat stara” :P)

You are 30 years old. Ty masz 30 lat.

He/She/ It is one year old. On/Ona/Ono ma jeden rok (np. w określeniu do dziecka, zwierzaka)

Wiele osób notorycznie popełnia błędy kalkując język polski, w którym „mamy” ileś lat. Pamiętaj, że jesteś już … określoną ilość lat na Ziemi 😛 Kiedy odnosisz się do czyjegoś wieku orientacyjnie mów np.They are in their late thirties. (Oni są przed czterdziestką).

2) W … WIEKU = AT … AGE (SZERSZY KONTEKST)

Kiedy słowa „wiek” używasz do określenia czyjegoś konkretnego wieku czy szerszego kontekstu jego zachowań lub działań, które łączą się z tym ile ma lat to używaj słówka AT, co zabrzmi następująco:

I run a half-marathon at the age of 18. (Przebiegłam półmaraton w wieku 18 lat/gdy miałam 18 lat)

At your age, you should think about future. (W Twoim wieku powinnaś już pomyśleć o przyszłości.)

At this age, I know what I want in life. (W tym wieku wiem już czego chcę w życiu.)

3) W OBECNYCH CZASACH =  IN THIS AGE (EPOKA/ ERA/ DOBA…)

Kiedy natomiast używasz słowa „AGE” w odniesieniu do szerszego kontekstu = epoki, wieku, okresu czasu to łącz je ze słówkiem IN, co zabrzmi następująco:

In this age, the truth is not common. (W obecnych czasach, prawda nie jest powszechna.)

In this age, the Internet is a powerful tool. (W obecnych czasach, Internet to potężne narzędzie).

In this age of globalization, being yourself is not easy. (W erze globalizacji bycie sobą nie jest łatwe).

Podsumowując, pamiętaj, że gdy mówisz ile ktoś ma lat po angielsku, to używasz czasownika TO BE, natomiast odwołując się do wieku czyli słówka AGE w kontekście konkretnych ludzi raczej będziemy stosować słówko AT, zamiast IN, gdyż to ostatnie łączy się raczej z dłuższymi okresami czasu, sygnalizując: dekadę, epokę, lub erę pewnych zachowań czy trendów.