jak używać when while as soon as until before once if unless zdania podrzedne angielski okresy warunkowe tryby warunkowe

Jeśli zastanawiasz się jak budować zdania podrzędne w języku angielskim, czyli mówiąc prościej, jak poprawnie tworzyć wypowiedzi z zastosowaniem słów i zwrotów takich jak WHEN, WHILE, AS SOON AS, BEFORE, AFTER, ONCE czy IF to ten wpis jest właśnie dla Ciebie. Jeśli interesuje Cię głównie słowo IF i tak zwane tryby warunkowe, przeczytaj mój wpis na temat okresów warunkowych.

DLACZEGO TO TAK WIELE OSÓB POPEŁNIA BŁĘDY STOSUJĄC TE SŁOWA?

Ponieważ kiedy mówisz o przyszłości, to zdania z tymi słowami wymagają zastosowania czasu teraźniejszego (najczęściej PRESENT SIMPLE) a nie przyszłego. Ponieważ zdecydowana większość osób uczących się skutecznej komunikacji ma z tymi słówkami problem, skupię się dziś głównie na tym jak stosować słowa WHEN, AS SOON AS czy IF w wypowiedziach na temat przyszłości. Dokładniejsze różnice między WHILE i WHEN to temat na inną okazję.

JAK POPRAWNIE STOSOWAĆ TE SŁOWA ? (ZDANIA PODRZĘDNE)

Jeśli chcesz skutecznie się komunikować w języku angielskim, zapamiętaj po prostu, że w odniesieniu do przyszłości należy po tych słowach stosować czas teraźniejszy (mimo,że mowa o czymś co dopiero nastąpi). Formalnie wynika to z tego, że grupa tych słów tworzy w języku angielskim tak zwane zdania podrzędne, ale o ile nie zdajesz matury z języka lub nie planujesz go uczyć innych, to tę „geografię słowną” możesz sobie odpuścić. Słowa te mają następujące znaczenia:

AS SOON AS = Jak tylko (coś zrobię/ coś nastąpi)

Np. As soon as I get home, I will call you. (Jak tylko wrócę do domu, zadzwonię do Ciebie)

WHEN = Kiedy (coś zrobię/ coś nastąpi). WHEN kładzie nacisk na efekt/ zakończenie czynności.

Np. When I get home, I will call you. (Kiedy dojadę do domu, zadzwonię do Ciebie)

WHILE = Podczas gdy (coś będę robić/ coś się będzie działo). WHILE kładzie nacisk na proces.

Np. While I am going home, I will call you. (Kiedy będę wracać do domu, zadzwonię do Ciebie)

IF = Jeśli/ Jeżeli (coś zrobię/ coś się stanie itp.)

Np. If I get home, I will call you. (Jeśli wrócę do domu, zadzwonię do Ciebie)

BEFORE = Zanim (coś zrobię/ coś się stanie)

Np. Before I get home, I will call you. (Zanim wrócę do domu, zadzwonię do Ciebie)

AFTER = Po tym jak (coś zrobię/ coś się stanie)

Np. After I get home, I will call you. (Jak już wrócę do domu, zadzwonię do Ciebie)

ONCE = Kiedy już (coś zrobię/ coś się stanie)

Np. Once I get home, I will call you.(Kiedy już wrócę do domu, zadzwonię do Ciebie)

WARTO WIEDZIEĆ

Warto wiedzieć, że choć słowa takie jak WHEN, WHILE, AS SOON AS i inne wymienione powyżej wprowadzają tak zwane zdania podrzędne, czyli wymagają stosowania czasu teraźniejszego prostego (PRESENT SIMPLE), to druga część zdania jest już osadzona w przyszłości, czyli wymaga zastosowania np. słowa WILL i podstawowej formy czynności, która nastąpi KIEDY spełniony zostanie „warunek” wprowadzany przez któreś z wymienionych tu Słów Kluczy (WHEN, WHILE, AS SOON AS, IF , ONCE, BEFORE, AFTER). Mam nadzieję, że wpis okazał się pomocny i życzę Ci wielu sukcesów w układaniu Twoich własnych wypowiedzi z zastosowaniem tych słów – jeśli chcesz możesz je wpisać w komentarzu poniżej. Jeśli chcesz więcej, warto przeczytać wpisy na temat trybów warunkowych, które znajdziesz tutaj. 🙂