WANNA czy GOTTA?

Jeśli zastanawiasz się co oznacza WANNA lub GOTTA, to wiedz, że obydwa te zwroty są bardzo często używane zarówno w odniesieniu do biznesu jak i codziennego angielskiego. Właśnie dlatego postanowiłam krótko i praktycznie je dla Ciebie omówić.

WANT TO czy GOT TO, wanna czy gotta, Kate Kondratowicz, Angielski z Kate, chciec po angielsku, musiec po angielsku, Turboenglish

WANNA = WANT TO (chcieć)
Np.

I want to grow a business 30%
I wanna grow a business 30%.
Chcę rozbudować biznes o 30 %.

GOTTA = GOT TO („musieć”/ mieć coś do zrobienia)
Np.

I got to get 30% more clients.
I gotta get 30% more clients.
Muszę zdobyć 30% więcej klientów.

Zwróć uwagę, że obydwa te wyrażenia łączą się z podstawową formą czynności (czasownika), czyli taką jaką znajdziesz w słowniku po wyszukaniu danego słowa.

Jeśli chcesz zobaczyć jak w praktyce brzmią te słowa i inne praktyczne wyrażenia związane z biznesem zajrzyj do mojego wpisu gdzie omawiam krótki wywiad, w którym Tony Robbins podpowiada Jak rozbudować biznes? (Tony Robbins).

Stay tuned,

Kate