Sprawdź czy już to wiesz 🙂

THIS – oznacza ‚to’ lub też ‚ten’/’ta’ i jest zaimkiem wskazującym, czyli wskazuje nam 1 rzecz, która znajduje się blisko nas – najczęściej w zasięgu ręki np.
I want THIS book.
Chcę TĘ książkę.

THAT – oznacza ‚ tamto/tamta’ i wskazuje nam 1 rzecz, która znajduje się dalej, poza zasięgiem rąk.np.
I want THAT book.
Chcę TAMTĄ książkę.

IT – oznacza ‚to/ta/ono’ i odnosi się do jakiejś rzeczy czy sprawy bez jej nazywania. np.
I want IT.
Chcę TO/ Chcę TEGO.
(Możesz wówczas wskazać dany przedmiot ręką)

THIS czy THAT A może IT (ZAIMKI WSKAZUJĄCE) turboenglish

Jeśli nie wiesz, którego słowa użyć możesz wybrać IT – w 90% przypadków to będzie OK.

Pamiętaj jednak by nie używać już wówczas nazwy przedmiotu, np.

THIS car is red. Ten samochód jest czerwony.

THAT car is red. Tamten samochód jest czerwony.

IT is red. On jest czerwony.

W tym ostatnim przykładzie słowo IT może dotyczyć dowolnej rzeczy, o której mowa, więc może być tłumaczony na polski też jako: „to/ on/ ona/ ono” 🙂

Proste? Rozejrzyj się po pokoju i ułóż kilka zdań na temat tego co chcesz jeśli chcesz, wpisz swoje zdania w komentarzu poniżej 🙂