Jednym z typowych obszarów bolączek językowych jest tak zwane stopniowanie przymiotników po angielsku. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj uczy się tego tematu „na sucho” dyktując szereg abstrakcyjnych regułek gramatycznych, co niejednokrotnie tylko komplikuje sprawę. Sprawdź jak możesz  stosować przymiotniki, czyli opisywać jakie coś jest na 3 proste sposoby.

1. PRZYMIOTNIKI KRÓTKIE

Jeśli cecha jakiegoś przedmiotu czy osoby, którą opisujesz jest wyrażana za pomocą „krótkiego” przymiotnika, to zazwyczaj wyrazisz ją dodając końcówkę „-ER” do stopnia wyższego. Natomiast mówiąc, że coś jest NAJ- wstaw rodzajnik określony czyli słówko „THE” przed przymiotnikiem, oraz uzupełnij go o końcówkę „-EST” lub „-ST”, jeśli kończy się on na literkę „-E”. np.


STOPIEŃ PODSTAWOWY :   KRÓTKI PRZYMIOTNIK

STOPIEŃ WYŻSZY:   KRÓTKI PRZYMIOTNIK + ER   

STOPIEŃ NAJWYŻSZY:  THE + PRZYMIOTNIK  + EST


small- smaller – the smallest 

(mały – mniejszy – najmniejszy)

 

kind- kinder – the kindest

(uprzejmy – bardziej uprzejmy – najbardziej uprzejmy)

 

nice- nicer – the nicest

(miły – milszy – najmilszy)

Pamiętaj, że od tej zasady istnieją wyjątki, które przeważnie należą do grupy tak zwanych przymiotników nieregularnych.

2. PRZYMIOTNIKI DŁUGIE

Jeśli zastanawiasz się jak stopniować przymiotniki, które są długie to sprawa jest jeszcze prostsza. Dlaczego? Ponieważ wystarczy, że do przymiotnika w stopniu wyższym, czyli wtedy gdy mówisz, że coś jest „bardziej” wyposażone w jakąś cechę dodasz słowo „MORE”. Słowo to oznacza BARDZIEJ/ WIĘCEJ i występuje przed przymiotnikiem. Kiedy natomiast chcesz zaznaczyć, że jakaś rzecz lub osoba jest „NAJ-” to do długiego przymiotnika, który wyraża daną cechę dodasz po prostu rodzajnik „THE” oraz słowo „MOST”.


STOPIEŃ PODSTAWOWY :   DŁUGI PRZYMIOTNIK

STOPIEŃ WYŻSZY:   MORE + DŁUGI PRZYMIOTNIK 

STOPIEŃ NAJWYŻSZY:  THE MOST + DŁUGI PRZYMIOTNIK 


 

beautiful – more beautiful – the most beautiful

(piękny – piękniejszy – najpiękniejszy)

 

intelligent – more intelligent – the most intelligent

(inteligentny – bardziej inteligentny – najbardziej inteligentny)

 

productive- more productive – the most productive

(produktywny- bardziej produktywny – najbardziej produktywny)

 

Proste? Mam nadzeję,że tak – zwróć uwagę,że takie potraktowanie długich przymiotników zdecydowanie ułatwia komunikację.

stopniowanie przymiotnikow, jak stopniowac przymiotniki angielski, stopniowanie angielskich przymiotnikow, 3 sposoby stopniowania przymiotnikow angielski, turboenglish, przymiotniki angielskie, angielski z Kate, Kate Kondratowicz, Katarzyna Kondratowicz, skuteczny angielski, jak szybko nauczyc sie stopniowania przymiotnikow, big bigger the biggest, small smaller the smallest intelligent, more intelligent , the most intelligent,

3. PRZYMIOTNIKI NIEREGULARNE

Na koniec sprawdźmy jak stopniować przymiotniki nieregularne po angielsku, czyli takie, które nie mieszczą się w żadnej z poprzednich kategorii, chociaż na pierwszy rzut oka mogą do nich pasować. Warto wiedzieć, że jest to bardzo mała grupa więc jej zapamiętanie powinno być proste. Niestety jednak, aby właściwie stosować te słowa trzeba opanować ich stopniowanie „na pamięć” ponieważ nie ma w tej grupie żadnego spójnego czy logicznego systemu na wyjaśnienie takich właśnie form tych przymiotników. Wierzę, że przy odrobinie ćwiczeń dasz sobie radę 😉


STOPIEŃ PODSTAWOWY :  NIEREGULARNY PRZYMIOTNIK

STOPIEŃ WYŻSZY:   NIEREGULARNA FORMA TEGO PRZYMIOTNIKA

STOPIEŃ NAJWYŻSZY:  NIEREGULARNA FORMA TEGO PRZYMIOTNIKA


 

good – better – the best

 -> (dobry-lepszy- najlepszy)

bad – worse – the worst

 -> (zły – gorszy – najgorszy)

many – more – the most

-> (dużo – więcej – najwiecej)  [określa rzeczowniki policzalne]

much- more – the most

-> (dużo – więcej – najwięcej) [określa rzeczowniki niepoliczalne]

few – fewer – the fewest

-> (mało – mniej – najmniej) [określa rzeczowniki policzalne]

little – less – the least

-> (mało – mniej – najmniej) [określa rzeczowniki niepoliczalne]

old – elder – the eldest

-> (stary – starszy – najstarszy)

far – farther/ further – the farthest/ the furthest

-> (daleko – dalej – najdalej)

Ps. Oczywiście słówko FEW jest policzalne, ale postanowiłam umieścić je tutaj byście mieli wszystkie główne określenia ilości w jednym miejscu 🙂

SŁOWO „FAR”

Na koniec mały bonus na temat słowa FAR, które oznacza DALEKO. Zwróć uwagę,że może ono odmieniać się na dwa sposoby. Wersja FURTHER/ THE FURTHEST („dalej”, „najdalej”) jest zdecydowanie częściej używana i może odnosić się zarówno do odległości fizycznej jak i pojęć bardziej abstrakcyjnych, natomiast wersja FARTHER/ THE FARTHEST odnosi się tylko do fizycznej odległości. np.

Where can I get further information? Gdzie mogę zasięgnąć dalszych informacji?

They ran farther than we had expected. Pobiegli dalej niż się spodziewaliśmy.

Warto wiedzieć jednak, że coraz częściej wersję FARTHER/ THE FARTHEST stosuję się tylko do opisu fizycznej odległości natomiast słowo FURTHER/ THE FURTHEST do opisu pojęć bardziej abstrakcyjnych.