Wiele osób zastanawia się jak powiedzieć „mam spotkanie” po angielsku oraz jak odróżniać zwykłe, w tym także przypadkowe, nieplanowane spotkania od tych umówianych z wyprzedzeniem czy „zapisanych w kalendarzu”. W tym wpisie krótko to wyjaśniam.

 

HAVE A MEETING (Mieć spotkanie)

Zwrot „HAVE A MEETING” jest bardzo popularny i oznacza po prostu, że „masz jakieś spotkanie”, a więc widzisz się z kimś. Wiele osób próbuje tego zwrotu używać wymiennie ze słowem „APPOINTMENT” a to może powodować nieporozumienia. Zwróć uwagę, że możesz używać słowa MEETING zarówno w odniesieniu do zaplanowanego spotkania (HAVE A MEETING) jak i do tego przypadkowego (A CHANCE MEETING). Najczęściej jednak zwrot HAVE A MEETING odnosi się do sytuacji, w których dane spotkanie zostało zaplanowane, umówione i/lub odbywa się w konkretnym celu. Możesz więc powiedzieć:

I’m having a meeting now. Mam teraz spotkanie.

We’re having a meeting next Monday. Spotykamy się w przyszły poniedziałek.

I have (got) two meetings today. Mam dziś dwa spotkania.

I will have a meeting. Będę mieć spotkanie.

I had a meeting with Kate last week. Miałem/am spotkanie z Kate w zeszłym tygodniu.

Let’s have a meeting. Spotkajmy się. 

I have a lot of business meetings. Mam dużo spotkań biznesowych.

I had a chance meeting with Kate at the airport :)!

Przypadkowo spotkałam/em się z Kate na lotnisku :)!

HAVE AN APPOINTMENT (Mieć umówioną wizytę)

Zwrot „mieć spotkanie” często myli się osobom uczącym się języka ze zwrotem „HAVE AN APPOINTMENT”, który z kolei oznacza coś w stylu „mieć umówioną wizytę/ oficjalne spotkanie”. Mówiąc dokładniej, słowo APPOINTMENT odnosi się tylko do oficjalnych, zaplanowanych z dużym wyprzedzeniem wizyt np. u lekarza, prawnika, potencjalnego partnera biznesowego etc. Kiedy mowa o relacji biznesowej, w której potrzebujesz się spotkać ze znanym Ci już partnerem biznesowym najczęściej używa się zwrotu „HAVE A BUSINESS MEETING” czyli „mieć spotkanie biznesowe”. W odniesieniu do słowa „APPOINTMENT” powiesz natomiast:

I’d like to make an appointment with the doctor. Chciałabym umówić się na wizytę lekarską.

Would a 9 o’clock appointment be ok with you? Czy wizyta na godzinę 9 by Panu/i odpowiadała?

I have an appointment with the lawyer. Mam spotkanie z prawnikiem.

I had to cancel my dental appointment. Musiałam odwołać wizytę u dentysty (dentystyczną).

You have missed our last appointment. Przegapił/a Pan/i nasze ostatnie (umówione) spotkanie.

I’m afraid I have no free appointments this week.

Obawiam się,że nie mam już miejsca w grafiku na spotkania w tym tygodniu. 

Jak widzisz warto rozróżniać te oficjalne, „urzędowe” lub mocno formalne spotkania umawiane z wyprzedzeniem od zwykłych spotkań biznesowych czy spotkań na mniej formalnej stopie. Wystarczy to trochę poćwiczyć, a na pewno stanie się proste 🙂

Stay tuned,

Kate