Jak powiedzieć,że coś „robisz” po angielsku? Czy wybrać słowo DO czy MAKE? Jeśli zastanawiasz się nad odpowiedzią na to pytanie to ten wpis wiele Ci ułatwi. Zwróć uwagę, że zawarte w nim przemyślenia to jedynie ogólna prawidłowość jaką zaobserwowałam w swojej wieloletniej praktyce językowej i rozmowach z setkami obcokrajowców na całym świecie a nie prawda absolutna.

DO vs MAKE, blog TE, DO czy MAKE, jak powiedzieć ROBIĆ po angielsku, do sport, do something, do exercise, do homework, make dinner, make supper, make breakfast, make coffee, make tea, make cookies, make a cake,


DO = FIZYCZNE DZIAŁANIE

Jak zapewne widzisz na załączonym obrazku, kiedy mowa o jakimś fizycznym wykonaniu czynności zazwyczaj stosujemy słowo „DO”, które w tłumaczeniu na język polski oznacza właśnie „robić” i sygnalizuje podjęcie jakiegoś działania. Powiemy więc:

I do sport every day. Codziennie uprawiam sport.

I do exercise every week. Wykonuję ćwiczenia) każdego tygodnia.

Do you do shopping every day? Czy ty codziennie robisz zakupy?

Don’t look at me – do something! Nie patrz na mnie – zrób coś!

Do you have to do homework today? Czy musisz dziś odrobić pracę domową?

Don’t think about it – just do it. Nie myśl o tym – po prostu to zrób.

Jak widzisz, we wszystkich podanych tu przykładach słowo DO odnosi się do podjęcia jakiegoś fizycznego działania – w formie ćwiczeń, zadań, czy jakiejś innej czynności. Zwróć uwagę, że niekoniecznie wiązało się to z uzyskaniem jakiegoś fizycznego produktu końcowego – przecież nie każdy kto uprawia sport zmienia się w Adonisa po kilku treningach, podobnie jak nie każdy kto robi zakupy zamienia je od razu w przepyszny obiad lub inny smakowity produkt.


MAKE = FIZYCZNY PRODUKT

Słowa MAKE używamy głównie wtedy gdy mowa właśnie o jakimś fizycznym produkcie lub konkretnym, najczęściej wyraźnie widocznym efekcie uzyskanym w wyniku podjętego działania. Powiemy więc:

I made a delicious dinner yesterday. Zrobiłam wczoraj pyszny obiad.

I make coffee every day. Codziennie robię kawę.

Do you often make cookies ? Czy często robisz ciasteczka?

Was it made in China? Czy to było zrobione w Chinach?

Oczywiście nie wszystkie wyrażenia ze słowem MAKE będą łączyły się z uzyskaniem fizycznego produktu w postaci jakiegoś przedmiotu, posiłku czy napoju. Słowo to należy do jednego z najczęściej używanych w języku angielskim słów i tworzy także całą masę innych wyrażeń, jednak aby uniknąć typowych błędów popełnianych przez osoby uczące się języka angielskiego warto mieć na uwadze zawarte w tym wpisie rozróżnienie i wskazówki.


Na koniec podaję kilka innych, równie popularnych wyrażeń ze słowem MAKE i DO, które warto znać:

How often do you do your hair? Jak często się czeszesz?

It’s not easy to do nothing. Nie jest łatwo nic nie robić.

Anyone can make a mistake. Każdy może się pomylić/ Każdy może popełnić błąd.

If you are systematic, you will make progress. Jeśli będziesz systematyczny, to zrobisz postępy. 

If you make an effort, you will see effects. Jeśli się postarasz to zobaczysz efekty.

Jak widzisz zwroty takie jak MAKE AN EFFORT (= podjąć wysiłek/ postarać się/ wysilić się) czy MAKE PROGRESS (= robić/ czynić postępy) niekoniecznie stanowią fizyczny produkt, a jednak łączą się ze słowem MAKE. Dzieje się tak zapewne dlatego, że bardziej od czynności jaką wykonujemy liczy się jej efekt. Natomiast kiedy mowa o czynnościach wyrażanych za pomocą słowa DO, większy nacisk pada raczej na samo wykonywanie jakiejś czynności, niż na to jaki efekt to działanie  przyniesie.

Jeśli uważasz te informacje za pomocne, podziel się tym wpisem na FB – może ułatwi to skuteczną komunikacje komuś kogo znasz.