YOUR STAFF vs. YOUR CLIENTS (CEO SECRETS)

Dziś wpis z serii #EnglishUp, który nie tylko zawiera kilkanaście przydatnych w biznesie słówek, ale też intrygującą opinię Jamie Boldinga, który jest założycielem Jungle Creations ( firmy specjalizującej się w mediach społecznościowych) i jest odpowiedzialny za takie projekty jak „Viral Thread” czy „Twisted Food” (niewtajemniczonym podpowiadam: to projekty zawierające setki inspirujących filmików popularyzowanych w sieciach społecznościowych, które mają wręcz milionowe ilości wyświetleń i dotyczą inspiracji lub pomysłów na jedzenie). Zobacz film:

 

SŁOWO WPROWADZENIA

W związku ze sporą ilością słówek postanowiłam ułatwić Wam decyzję o tym, które naprawdę warto znać i się ich uczyć, a które na spokojnie możecie spobie odpuścić. Mówiąc dokładniej słówka wytłuszczone, z trzema gwiazdkami*** należą do fundamentów językowych (zawierają one 1000-2000 najczęściej używanych w komunikacji słów niezbędnych by się skutecznie porozumiewać). Słowa i zwroty z dwoma gwiazdkami** należą do ważnych, ale już nieco bardziej zaawansowanych słów i według mnie także warto je poznawać, szczególnie jeśli czujesz się już nieco pewniej w języku (to grupa 3000-4000 słów, które służą do bardziej zaawansowanej komunikacji, w tym także tematyki fachowej np. biznesowej) Trzecia kategoria słów, czyli słowa, których zazwyczaj nie wytłuszczam i nie dodaję do nich gwiazdek dotyczy słów, które należą już do bardzo zaawansowanego, specjalistycznego słownictwa lub są rzadko używane w codziennej komunikacji. Warto je poznawać głównie w sytuacji, w której wiesz, że będziesz z tych słówek na pewno korzystać 🙂 Do dzieła.

FOUNDER = założyciel (organizacji lub firmy)

SOCIAL MEDIA = media społecznościowe

COMPANY*** = firma

Jamie Bolding is a founder of Jungle Creations, the social media company behind strands including Viral Thread and Twisted Food.

Jamie Bolding jest założycielem Jungle Creations, firmy zajmującej się mediami społecznościowymi i wątkami takimi jak m.in. „Viral Thread” i „Twisted Food”

Dzieli się on swoimi poradami biznesowymi, które sam chciałby usłyszeć kiedy zaczynał swoją drogę, i czyni to biorąc udział w serii „CEO Secret” (Jest to seria krótkich, inspirujących wywiadów i filmików z Dyrektorami Generalnymi firm odnoszących sukcesy na rynku.) Seria ta została opracowana przez BBC Business News.

SHARE*** = dzielić się

BUSINESS ADVICE*** = porada biznesowa

START OUT (AS SB) = zaczynać pracę/ biznes (jako np. nauczyciel/ sprzedawca etc.)

He shares the business advice he wishes he had had when he started out.

Dzieli się on poradą biznesową, którą sam chciałby znać kiedy zaczynał pracować. 

Jak zapewne zauważyłaś/eś w powyższym zdaniu pojawiła się konstrukcja WISH (chcieć, życzyć sobie, żałować,że), którą warto dokładniej poznać by skutecznie się komunikować dlatego jeśli masz ochotę, zajrzyj do mojej bazy wiedzy, gdzie dokładniej ją omawiam. My tymczasem zobaczmy jak brzmi porada Jamiego:

Spend more money on your staff than your clients.”

„Wydawaj więcej pieniędzy na swoich pracowników niż na swoich klientów.”

SPEND MONEY*** = wydawać pieniądze

STAFF*** = pracownicy

CLIENTS*** = klienci

 

„The actual money spent on employees should surpass the money that is spent on your clients.”

„Rzeczywista/ Faktyczna ilość pieniędzy wydawana na pracowników powinna przewyższać kwotę pieniędzy wydawaną na Twoich klientów.”

ACTUAL** = rzeczywisty/ faktyczny [UWAGA! Nie myl tego słowa z „aktualny” czyli „current!”]

SURPASS = przewyższać

CATCH UP (WITH SOMEONE) = dogonić, łapać (by coś z kimś załatwić), nadrabiać zaległości, odnawiać znajomość (z kimś)

INSPECT = dokonywać inspekcji

BUSINESS PREMISES = siedziba firmy (obszar/ budynki firmowe)

TRENDY = modny

We caught up with him as he went to inspect his company’s new business premisess… in trendy East London.

Złapaliśmu go gdy szedł dokonać inspekcji nowych budynków firmowych… w modnej, wschodniej części Londynu.

THINK*** = sądzić, uważać (także: myśleć)

MISTAKE*** = błąd

COMMON** = częsty, powszechny

A LOT (MORE)  = dużo (więcej)

INSTEAD*** (OF) = zamiast / w miejsce (słowo INSTEAD warto zapamiętać i używać, gdy coś robisz „w miejsce” czegoś innego)

I think a common mistake in business is that companies will often spend a lot more money and time and attention on their clients instead of their employees.

Sądzę, że częstym błędem w biznesie jest to, że firmy często spedzają/poświęceją o wiele więcej pieniędzy i czasu i uwagi swoim klientom zamiast swoim pracownikom.

EVEN THOUGH*** = mimo,że / Pomimo tego,że / Chociaż

Zwrotu tego warto używać kiedy chcesz podkreślić,że coś co za chwilę powiesz jest zaskakujące, niezwykłe, ekstremalne lub stanowi pewną „przeciwwagę” tematyczną do argumentów z którymi zestawiasz swoją wypowiedź.

ULTIMATELY = w ostatecznym rozrachunku, docelowo

IMPORTANT*** = ważny/ważna/ ważni etc.

THE MOST IMPORTANT*** = najważniejszy/ najważniejsza/ najważniejsi etc.

PEOPLE*** = ludzie [Uwaga! jest to liczba mnoga od słowa PERSON czyli „osoba”]

Even though the clients are the ones bringing money into the business ultimately the most important people in your business are the people that work in the company.

Mimo,że to klienci przynoszą pieniądze do biznesu, docelowo najważniejszymi ludźmi w Twoim biznesie są ludzie, którzy pracują w Twojej firmie.

DESPITE** = mimo /wbrew / na przekór [Zwrot ten sugeruje, że robisz coś pomimo jakiejś informacji/ zdarzenia/ sytuacji]

LIKE THIS = „takie jak to”  [UWAGA! zwrot ten nie oznacza lubić (LIKE) tylko „być podobnym do”, „być takim jak”]

SHOULD*** = Klucz Powinności, czyli słowo, które służy do udzielania porad „Powinieneś, Powinnaś” etc.

TAKE ADVICE** = korzystać z porad/ skorzystać z rady

TAKE STH WITH A PINCH OF SALT = przyjmować informacje z dystansem, z niedowierzaniem.

Despite videos like this, people should take advice with a pinch of salt.

Pomimo filmików takich jak ten, ludzie powinni korzystać z rad z odrobiną dystansu.

EVERYONE*** = każdy/ każda osoba etc.(Uwaga! Słowo EVERYONE funkcjonuje w zdaniu jak 3 os. lp.)

SITUATION** = sytuacja

COMPLETELY** = pod każdym względem, całkowicie

DIFFERENT*** = różny/ inny.

Everyone’s situation is completely different.

Sytuacja każdej osoby jest całkowicie różna/ inna.

INDUSTRY** = przemysł, branża, sektor

SUCCESSFUL** = odnoszący sukcesy

(BE) RELEVANT** = (być) odpowiednia, trafna, właściwa.

WHETHER** = „czy to”, „czy” (to słówko jest już nieco trudniejsze- występuje głównie jak odnosisz się do wypowiedzi innych osób)

MAY*** = moć, mieć prawo (słowo to stosuje się głównie by wyrazić lub zapytać o możliwość)

Every industry is completely different and the advice that someone gives you whether they’re successful, whether they’re a billionaire may not be relevant to your situation.

Każda branża jest zupełnie inna i porada jaką ktoś Ci daje bez względu na to czy jest to ktoś odnoszący sukcesy czy też miliarder może nie być trafna lub adekwatna do Twojej sytuacji.

Jak widzicie jest całkiem sporo aspektów, które warto mieć na uwadze myśląc o klientach i o pracownikach. Ciekawa jestem co Wy sądzicie na temat porad Jamie’go Boldinga? Czy uważacie,że faktycznie warto i trzeba inwestować w pracowników więcej niż w klientów? A może macie na to jeszcze inne spojrzenie? Zachęcam do udostępniania, komentowania i dzielenia się Waszymi przemyśleniami i mam nadzieję, że słówka jakie dla Was opracowałam kiedyś się Wam przydadzą.

Stay tuned,

Kate