2.MIEJSCA, W KTÓRYCH JESTEŚMY 

„MÓWIĄC O MIEJSCACH, W KTÓRYCH JESTEŚ UŻYWAJ TZW. KLUCZA OBECNOŚCI CZYLI CZASOWNIKA TO BE. PAMIĘTAJ, ŻE SŁOWO TO ODMIENIA SIĘ INACZEJ DLA RÓŻNYCH OSÓB (I AM, YOU/WE/THEY ARE, HE/SHE/IT IS). KIEDY MÓWISZ GDZIE KTOŚ JEST, ŁĄCZ OSOBĘ I CZASOWNIK TO BE Z PRZYIMKIEM MIEJSCA. JEST TO NAJCZĘSCIEJ: IN („W”/ „W ŚRODKU” ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI / POMIESZCZENIA) LUB AT (W JAKIMŚ PUNKCIE/ np. „W” OBSZARZE SPEŁNIAJĄCYM JAKĄŚ KONKRETNĄ FUNKCJĘ). WARTO TO ĆWICZYĆ, TYM BARDZIEJ, ŻE CZĘŚĆ TYCH WYRAŻEŃ NIE ZAWSZE MA PRZEŁOŻENIE NA POLSKI.

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + TO BE*+ (IN/AT)* + MIEJSCE

RODZAJNIKI ANGIELSKIE CZYLI: A/ AN, THE 🤔

STAWIAMY JE PRZED RZECZOWNIKAMI POLICZALNYMI (CZYLI NP. NAZWAMI MIEJSC I RZECZY) GŁÓWNIE W LICZBIE POJEDYNCZEJ CZYLI JAK COŚ JEST JEDNO. TO DŁUŻSZY TEMAT, ALE W SKRÓCIE MOŻNA GO ZAPAMIĘTAĆ TAK:  A/AN = 1 I JEST TO COŚ „JEDNO” Z WIELU, JAKIEŚ, JAKIEKOLWIEK. (LITERĘ „-N” DODAJEMY DO A PRZED NIEKTÓRYMI SŁOWAMI BY UŁATWIĆ ICH WYMOWĘ, NP. AN* AIRPORT – JAKIEŚ* LOTNISKO) NATOMIAST THE TO COŚ JEDYNEGO LUB KONKRETNEGO, JUŻ NAM ZNANEGO. RODZAJNIK THE CZĘSTO STOSUJEMY GDY COŚ JEST REPREZENTANTEM GRUPY, LUB GDY MÓWIMY O TYM PO RAZ KOLEJNY, np. THE AIRPORT – KONKRETNE LOTNISKO, NP. TO NA KTÓRYM JESTEM LUB NA KTÓRE JADĘ. 

HOUSE / FLAT / APARTMENT 

(DOM / MIESZKANIE /APARTAMENT)

I AM IN THE HOUSE / THE FLAT/ THE APARTMENT

JESTEM DOMU (BUDYNEK) / MIESZKANIU/ APARTAMENCIE.

HOME ❤️// (DOM❤️)

(DOM❤️ jako bezpieczna przestrzeń, „nasze miejsce”, niekoniecznie jako dom-budynek)

I AM (AT) HOME. /JESTEM W DOMU.

UWAGA: Przy słowie „HOME” przyimek jest często pomijany.

NP. GO HOME/idź do domu❤️STAY HOME/zostań domu❤️ I’M (AT) HOME/jestem w domu❤️

OFFICE/ WORK*// (BIURO/PRACA*)

YOU ARE IN THE OFFICE // AT THE OFFICE

TY JESTEŚ W BIURZE (POKÓJ) // (MIEJSCE PRACY*)

I AM AT WORK = JA JESTEM W PRACY

GYM // (SIŁOWNIA)

WE ARE AT THE GYM
MY JESTEŚMY NA SIŁOWNI (LOKALIZACJA)

WE ARE* IN THE GYM (WEWNĄTRZ BUDYNKU)

SHOP🇬🇧/ STORE 🇺🇸 (SKLEP) 

THEY ARE IN THE SHOP.
ONI W SKLEPIE (W ŚRODKU)

THEY ARE AT THE SHOP.

ONI W SKLEPIE (LOKALIZACJA)

RESTAURANT /RESTAURACJA

I AM IN THE RESTAURANT
JESTEM W RESTAURACJI (W ŚRODKU)

I AM AT THE RESTAURANT
JESTEM W RESTAURACJI (LOKALIZACJA)

PHARMACY🇬🇧/DRUGSTORE🇺🇸 (APTEKA)

I AM IN THE PHARMACY/ DRUGSTORE

JESTEM W ŚRODKU APTEKI (W BUDYNKU)

I AM AT THE PHARMACY/ DRUGSTORE.

JESTEM W APTECE (LOKALIZACJA)

HOSPITAL // SZPITAL

SHE IS IN THE HOSPITAL.
ONA JEST W SZPITALU (w budynku: jest pacjentem) 

SHE IS AT THE HOSPITAL (np. jako osoba odwiedzająca a nie pacjent)

IN THE CITY//CENTRE🇬🇧/CENTER🇺🇸*

(W MIEŚCIE // W CENTRUM MIASTA*)

HE IS IN THE CITY // IN THE CITY CENTRE.

(ON JEST W MIEŚCIE // W CENTRUM MIASTA)

 RAILWAY🇬🇧/TRAIN🇺🇸STATION (STACJA KOLEJOWA)

IT IS AT THE (RAILWAY/TRAIN) STATION.

TO JEST NA STACJI KOLEJOWEJ.

(LOKALIZACJA)

AIRPORT / (LOTNISKO)
AM AT THE AIRPORT.

JA JESTEM NA LOTNISKU (LOKALIZACJA)

2.MIEJSCA, W KTÓRYCH NIE JESTEŚMY

„MÓWIĄC O MIEJSCACH, W KTÓRYCH NIE JESTEŚ UŻYWAJ TZW. KLUCZA OBECNOŚCI CZYLI CZASOWNIKA TO BE. ŁĄCZ TO SŁOWO ZE SŁOWEM NOT CZYLI NIE. KIEDY MÓWISZ GDZIE KTOŚ NIE JEST, PAMIĘTAJ BY UZUPEŁNIĆ ZDANIE O PRZYIMEK MIEJSCA. JEST TO NAJCZĘSCIEJ: IN („W”/ „W ŚRODKU” POMIESZCZENIA) LUB AT (W JAKIMŚ PUNKCIE, SPEŁNIAJĄCYM JAKĄŚ KONKRETNĄ FUNKCJĘ). WARTO TO ĆWICZYĆ, TYM BARDZIEJ, ŻE CZĘŚĆ TYCH WYRAŻEŃ NIE ZAWSZE MA PRZEŁOŻENIE NA POLSKI.

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + TO BE* + NOT + (IN/AT)* + MIEJSCE

UWAGA🤔!

SŁOWO PRZECZĄCE NOT CZYLI NIE  JEST TAKIE SAMO DLA WSZYSTKICH OSÓB I CZASOWNIKÓW (CZYNNOŚCI) I ZAWSZE ŁĄCZY SIĘ Z GŁÓWNYM CZASOWNIKIEM W ZDANIU TWORZĄC PRZECZENIA. WARTO PAMIĘTAĆ O FORMACH SKRÓCONYCH: I’M NOT / YOU’RE NOT (YOU AREN’T)/ HE’S NOT (HE ISN’T)/ SHE’S NOT (SHE ISN’T)/ IT’S NOT (IT ISN’T)/ WE’RE NOT (WE AREN’T) / THEY’RE NOT (THEY AREN’T). WYSTĘPUJĄ ONE BARDZO CZĘSTO W CODZIENNEJ, MNIEJ FORMALNEJ KOMUNIKACJI. 

HOUSE / FLAT / APARTMENT 

I AM NOT IN THE HOUSE / THE FLAT/ THE APARTMENT

I’M NOT IN THE HOUSE / THE FLAT/ THE APARTMENT

NIE JESTEM DOMU (BUDYNEK) / MIESZKANIU/ APARTAMENCIE.

HOME ❤️// (DOM❤️)

I AM NOT AT HOME. /I’M NOT AT HOME❤️

NIE JESTEM W DOMU. (Nie ma mnie w domu)

OFFICE/ WORK*// (BIURO/PRACA*)

YOU ARE NOT IN THE OFFICE // AT THE OFFICE

YOU AREN’T IN THE OFFICE // AT THE OFFICE

TY NIE JESTEŚ W BIURZE (POKÓJ) // (MIEJSCE PRACY*)

I AM NOT AT WORK = JA NIE JESTEM W PRACY

GYM // (SIŁOWNIA)

WE ARE NOT AT THE GYM
MY NIE JESTEŚMY NA SIŁOWNI (LOKALIZACJA)

WE AREN’T IN THE GYM (WEWNĄTRZ BUDYNKU)

SHOP🇬🇧/ STORE 🇺🇸 (SKLEP) 

THEY ARE NOT IN THE SHOP.
ONI NIE W SKLEPIE (NIE MA ICH W ŚRODKU)

THEY AREN’T AT THE SHOP.

ONI NIE SĄ W SKLEPIE (LOKALIZACJA)

RESTAURANT /RESTAURACJA

I AM NOT IN THE RESTAURANT
NIE JESTEM W RESTAURACJI (W ŚRODKU)

IM NOT AT THE RESTAURANT
NIE JESTEM W RESTAURACJI (LOKALIZACJA)

PHARMACY🇬🇧/DRUGSTORE🇺🇸 (APTEKA)

I AM NOT IN THE PHARMACY/ DRUGSTORE

NIE JESTEM W ŚRODKU APTEKI (W BUDYNKU)

I’M NOT AT THE PHARMACY/ DRUGSTORE.

NIE JESTEM W APTECE (LOKALIZACJA)

HOSPITAL // SZPITAL

SHE IS NOT/ SHE ISN’T IN THE HOSPITAL.
ONA NIE JEST W SZPITALU (nie jest pacjentem szpitala) 

SHE ISN’T AT THE HOSPITAL (Ona nie znajduje się na terenie szpitala)

IN THE CITY//CENTRE🇬🇧/CENTER🇺🇸*

(W MIEŚCIE // W CENTRUM MIASTA*)

HE IS NOT IN THE CITY // HE ISN’T IN THE CITY CENTRE.

(ON NIE JEST W MIEŚCIE // NIE MA GO W CENTRUM MIASTA)

 RAILWAY🇬🇧/TRAIN🇺🇸STATION (STACJA KOLEJOWA)

IT IS NOT AT THE (RAILWAY/TRAIN) STATION.

ITS NOT AT THE (RAILWAY/TRAIN) STATION.

TO NIE JEST NA STACJI KOLEJOWEJ.

(LOKALIZACJA)

AIRPORT / (LOTNISKO)
AM NOT AT THE AIRPORT./I’M NOT AT THE AIRPORT.

JA NIE JESTEM NA LOTNISKU (LOKALIZACJA)

2. MIEJSCA, W KTÓRYCH JESTEŚMY – PYTANIA

PYTAJĄC O MIEJSCA, W KTÓRYCH KTOŚ JEST UŻYWAJ TZW. KLUCZA OBECNOŚCI CZYLI CZASOWNIKA TO BE. PAMIĘTAJ BY DOPASOWAĆ TO SŁOWO DO OSOBY (I AM, YOU/WE/THEY ARE, HE/SHE/IT IS). KIEDY PYTASZ CZY KTOŚ JEST, ZACZNIJ OD CZASOWNIKA TO BE. NASTĘPNIE DODAJ OSOBĘ I PRZYIMEK MIEJSCA. JEST TO NAJCZĘSCIEJ: IN („W”/ „W ŚRODKU” ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI / POMIESZCZENIA) LUB AT (W JAKIMŚ PUNKCIE/ np. „W” OBSZARZE SPEŁNIAJĄCYM JAKĄŚ KONKRETNĄ FUNKCJĘ).

SCHEMAT PYTANIA:

TO BE* + OSOBA + (IN/AT)* + MIEJSCE?

SCHEMAT ODPOWIEDZI: 

(+) YES, OSOBA + TO BE*

(-) NO, OSOBA + TO BE* + NOT

UWAGA🤔!

ODPOWIADAJĄC NA KRÓTKIE PYTANIA Z CZASOWNIKIEM BYĆ (NP. CZY TY…?) STOSUJEMY NAJCZĘŚCIEJ SŁOWO KLUCZ (CZYLI CZASOWNIK TO BE) PAMIĘTAJ BY DOPASOWAĆ JEGO FORMĘ DO OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY PYTANIE. NP. ARE YOU…? (YES, I AM/NO,I’M NOT)//IS SHE….? (YES,SHE IS/NO,SHE ISN’T)//ARE THEY…?(YES, THEY ARE/ NO, THEY AREN’T)//IS IT…? (YES,IT IS/NO, IT ISN’T)

HOUSE / FLAT / APARTMENT 

AM I IN THE HOUSE / THE FLAT/ THE APARTMENT?

CZY JA JESTEM DOMU (BUDYNEK) / MIESZKANIU/ APARTAMENCIE? 

(+) YES, I AM / (-) NO, I’M NOT.

(+) TAK, JESTEM / (-) NIE, NIE JESTEM.

HOME ❤️// (DOM❤️)

ARE YOU AT HOME? / CZY TY JESTEŚ W DOMU❤️?

(+) YES, I AM / (-) NO, I’M NOT.

(+) TAK, JESTEM / (-) NIE, NIE JESTEM.

UWAGA: „HOME” to nie dom = budynek, ale miejsce, w którym mieszkamy (na stałe)

OFFICE/ WORK*// (BIURO/PRACA*)

ARE YOU IN THE OFFICE* // AT THE OFFICE** // AT WORK***?

CZY TY JESTEŚ W BIURZE (POMIESZCZENIE)*//(W BIURZE JAKO BUDYNKU**)// (W PRACY)***?

(+) YES, I AM / (-) NO, I’M NOT.

(+) TAK, JESTEM / (-) NIE, NIE JESTEM.

GYM // (SIŁOWNIA)

ARE WE AT THE GYM?
CZY MY JESTEŚMY NA SIŁOWNI? 

(+)YES, WE ARE /(-) NO, WE AREN’T

(+) TAK, JESTEŚMY / (-) NIE, NIE JESTEŚMY

SHOP🇬🇧/ STORE 🇺🇸 (SKLEP) 

ARE THEY IN*/AT** THE SHOP?
CZY ONI W SKLEPIE (W ŚRODKU*/W MIEJSCU**)?

(+) YES, THEY ARE / (-) NO, THEY AREN’T

RESTAURANT /RESTAURACJA

ARE YOU IN* THE RESTAURANT?
CZY JESTEŚ W RESTAURACJI (W ŚRODKU BUDYNKU)*?

ARE YOU AT** THE RESTAURANT?
CZY JESTEŚ W RESTAURACJI (OGÓLNA LOKALIZACJA)**?

(+)YES, I AM /(-) NO, I’M NOT.

PHARMACY🇬🇧/DRUGSTORE🇺🇸 (APTEKA)

ARE  YOU IN THE PHARMACY/ DRUGSTORE?

CZY JESTEŚ W APTECE? (W BUDYNKU)

ARE YOU AT THE PHARMACY/ DRUGSTORE? (LOKALIZACJA)

(+) YES, I AM / (-) NO, I’M NOT.

HOSPITAL // SZPITAL

IS SHE IN THE HOSPITAL? /CZY ONA JEST W SZPITALU?

(w budynku*, jako pacjent szpitala)

IS SHE AT THE HOSPITAL?

(na terenie szpitala, np. jako osoba odwiedzająca a nie pacjent)

(+) YES, SHE IS / (-) NO, SHE ISN’T.

(+) TAK, JEST / (-) NIE, NIE JEST.

IN THE CITY//CENTRE🇬🇧/CENTER🇺🇸*

(W MIEŚCIE // W CENTRUM MIASTA*)

IS HE  IN THE CITY? //IS HE IN THE CITY CENTRE?

CZY ON JEST W MIEŚCIE? // W CENTRUM MIASTA?

(+) YES, HE IS. / (-) NO, HE ISN’T.

(+) TAK, JEST. / (+) NIE, NIE JEST.

 RAILWAY🇬🇧/TRAIN🇺🇸STATION (STACJA KOLEJOWA)

IS IT AT THE (RAILWAY/TRAIN) STATION?

CZY TO JEST NA STACJI KOLEJOWEJ?(LOKALIZACJA)

(+) YES, IT IS / (-) NO, IT ISN’T

(+) TAK, JEST./ (-) NIE, NIE JEST.

AIRPORT / (LOTNISKO)
ARE YOU AT THE AIRPORT?

CZY JESTEŚ NA LOTNISKU? (LOKALIZACJA)

(+) YES, I AM / (-) NO, I’M NOT

(+) TAK, JESTEM / (-) NIE, NIE JESTEM