Moduł 2

WITAJ ODKRYWCO!
Za chwilę rozpoczniesz quiz, który pomoże Ci podsumować i
utrwalić wiedzę z tego modułu.
Składa się on z 5 pytań praktycznych i 5 pytań teoretycznych.
Wierzę, że świetnie dasz sobie radę i mocno trzymam za Ciebie
kciuki 😉

Kate