Dzisiejszy wpis poświęcam zwrotowi „MAKE A DIFFERENCE”, który choć jest bardzo popularny i często używany przez trenerów rozwoju osobistego, celebrytów czy mówców motywacyjnych nie jest aż tak oczywistym zwrotem w języku polskim. Właśnie dlatego poniżej wyjaśniam co oznacza zwrot MAKE A DIFFERENCE i podaję jeszcze kilka innych przydatnych słów i zwrotów z wystapienia Justina Timberlake na gali, na której odbierał nagrodę za swoją niesamowitą dzialalność 🙂

Growing up in school, no one ever called me anything close to an innovator.

Kiedy dorastałem, w szkole, nikt nie nazywał mnie słowem choćby zbliżonym znaczeniowo do słowa innowator.

Przydatne słówka:

GROW UP – dorastać, także w sensie mentalnym

NO ONE = nikt

CLOSE = zbliżony, bliski, blisko

They called me different, they called me weird, they called me a couple of other words I can’t say on TV.

Nazywano mnie innym, nazywano mnie dziwacznym, nazywano mnie także kilkoma innymi słowami, których nie mogę powiedzieć w telewizji.

Przydatne słówka:

CALL = dzwonić, nazywać

DIFFERENT = różny, inny

I CAN’T = nie mogę/ nie potrafię

SAY = mówić, powiedzieć.

Uwaga – > więcej o słowie SAY znajdziesz w moim innym wpisie (>> kliknij tutaj <<) by uniknąć wielu nieporozumień w komunikacji 🙂

So thankfully my mother taught me that being different was a good thing, that being different meant that you could actually make a difference.

Więc dzięki Bogu, moja mama nauczyła mnie,że bycie innym było czymś dobrym, że bycie innym oznaczało, że naprawdę możesz poczynić różnicę w świecie.

UWAGA (WARTO WIEDZIEĆ)

W tym miejscu video zawiera 2 „błędy”/ „lapsusy” językowe. Słowo THOUGHT – oznacza formę przeszłą od słowa THINK, czyli Myśleć. Justin powiedział: „My mother taught me…” = „Moja mama nauczyła mnie…” czyli użył formy przeszłej słowa TEACH (nauczać). Co więcej, Justin powiedział także „you COULD actually make a difference” czyli użył formy przeszłej od słowa CAN (móc/ potrafić), które pojawia się w napisach na filmiku.

Jak widzisz nawet native speakerom zdarzają się wpadki językowe – serwis GOALCAST to świetny kanał z filmikami motywacyjnymi, ale jak to bywa w życiu, nawet „w wielkim świecie zdarzają się drobne wpadki”. Właśnie dlatego warto wg. mnie cierpliwie się rozwijać i budować swoją własną Mapę Komunikacji i nie przejmować się takimi pomyłkami, nawet jeśli od czasu do czasu zdarza Ci się robić jakieś błędy 🙂

Przydatne słówka:

Thankfully = Dzięki Bogu

Teach – taught – taught = uczyć / nauczać (kogoś)

Think – thought – thought = myśleć/ sądzić

Chcesz więcej przydatnych słówek i ich form przeszłych ? Pobierz moją darmową listę czasowników nieregularnych wraz z nagraniem MP3. Znajdziesz ją w zakładce Pobierz za darmo (kliknij >>tutaj<<). Możesz jej słuchać do woli, a na pewno wiele Ci ułatwi 🙂 🙂 🙂

You’re a young person, like I used to be and you’re at home watching and you’re being called weird, you’re being called different or whatever the hell you’re being called I am here tonight to tell you….

Jesteś młodą osobą, podobnie jak ja kiedyś i jesteś w domu oglądając to i jesteś nazywany dziwacznym, jesteś nazywany innym, lub jakkolwiek do diaska jesteś nazywany.Jestem tu dziś wieczorem by Ci powiedzieć…

Przydatne słówka:

PERSON = osoba

AT HOME = w domu (rodzinnym)

I USED TO BE = Też kiedyś tak miałem/ Taki byłem …

Uwaga 🙂

Więcej na temat USED TO, które oznacza pewne stare nawyki lub zamknięty już etap przeszłości możesz przeczytać w moim innym wpisie na blogu (kliknij >>tutaj<<)

Your critics do not count, their words will fade, you won’t.

Twoi krytycy się nie liczą, ich słowa wyblakną, Ty nie.

Stay foolish, stay hungry, dream, work hard and who knows…

Pozostań głupim, pozostań głodnym, marz, ciężko pracuj i kto wie…

Maybe someday, You’ll find yourself standing on a stage and maybe someday somebody will be giving you an award calling you an innovator…

Może pewnego dnia, znajdziesz się na jakiejś scenie i może kiedyś ktoś będzie Ci wręczał nagrodę i nazywał Cię innowatorem…

MAKE A DIFFERENCE = Czyń różnicę

MAYBE = być może

Someday = „Pewnego dnia” (W bliżej nieokreślonej przyszłości)

Wiem, wiem – dużo tego, ale nie ukrywam, że aż mi się łezka zakręciła na słowa Justina Timberlake i jego cytat o tym, że to co czyni nas tak innymi daje nam też szansę na to by zamiast być kolejną kopią z tłumu poczynić prawdziwą różnicę.

LET’S MAKE A DIFFERENCE IN THE WORLD

Poczyńmy różnicę w tym świecie 🙂

Mam nadzieję, że choć w małym stopniu mi udaje się czynić ją tymi wpisami w świecie Twojego angielskiego 🙂

Stay tuned,

Kate

Ps. Film udostępniony i opracowany przez serwis: goalcast.com