Dziś krótko podpowiadam jak powiedzieć PRZYZWYCZAJ SIĘ DO TEGO po angielsku🇬🇧 czyli jak stosować zwrot GET USED TO🤔

 

 

By móc robić dobrze warto układać sporo Twoich własnych zdań z tym zwrotem 🤠🤠 Pamiętaj też, że samo słówko USED ma także kilka innych znaczeń, np. do mówienia o dawnych nawykach (I used to read a lot of books – kiedyś miałam w zwyczaju czytać dużo książek). Więcej na ten temat możesz poczytać TUTAJ.  Jako przymiotnik oznacza UŻYWANY (Np. It is a used car. To jest używany samochód), może także tworzyć słówko ABUSE (nadużywać lub nadużycie, np. abuse of power – nadużycie władzy) lub ABUSED (wykorzystany/ nadużyty)

➡️ WARTO WIEDZIEĆ:

Struktura ✅ GET USED TO… czyli PRZYZWYCZAJAĆ SIĘ DO CZEGOŚ może łączyć się zarówno z  rzeczownikiem jak i czasownikiem zakończonym końcówką ING 🎯🤗

Np.

GET USED TO IT🎯✅ 

Przyzwyczaj się do tego.

GET USED TO DOING IT 🎯✅ 

Przyzwyczaj się do robienia tego.

Inne przykłady:

PRZESZŁOŚĆ:

I GOT USED TO IT🎯

Przyzwyczaiłam się do tego.

I GOT USED TO DOING IT🎯✅

Przyzwyczaiłam się do robienia tego.

PRZYSZŁOŚĆ:

I WILL GET USED TO IT🎯

Przyzwyczaję się do tego.

I WILL GET USED TO DOING IT🎯✅

Przyzwyczaję się do robienia tego.

 

➡️ A Ty do czego się przyzwyczaiłaś lub przyzwyczaiłeś? 

Daj znać w komentarzu 😘