6. THINGS I DID (TWIERDZENIA)

MÓWIĄC O TYM CO KTOŚ  ZROBIŁ, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. ZDANIA TWIERDZĄCE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI ZAKOŃCZONYCH, ZACZYNAJ OD OSOBY (BOHATERA ZDANIA), NASTĘPNIE UŻYJ CZYNNOŚCI (CZASOWNIKA) W FORMIE PRZESZŁEJ* A DOPIERO PÓŹNIEJ SZCZEGÓŁÓW TAKICH JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM.

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + CZASOWNIK W FORMIE PRZESZŁEJ* + (SZCZEGÓŁY)

UWAGA!  

CZASOWNIKI ANGIELSKIE DZIELĄ SIĘ NA REGULARNE (PONAD 95% WSZYSTKICH CZASOWNIKÓW) ORAZ NIEREGULARNE (WARTO DAĆ SOBIE CZAS BY NAUCZYĆ SIĘ TYCH NAJWAŻNIEJSZYCH – JEST ICH OKOŁO 80). WSZYSTKIE FORMY PRZESZŁE CZASOWNIKÓW ANGIELSKICH SĄ TAKIE SAME DLA WSZYSTKICH OSÓB.

CZASOWNIKI REGULARNE (SCHEMAT ZDANIA):

OSOBA + CZASOWNIK + ED + (SZCZEGÓŁY)

CZASOWNIKI NIEREGULARNE (SCHEMAT ZDANIA):

OSOBA + CZASOWNIK W II FORMIE Z LISTY CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH + (SZCZEGÓŁY)

(KLIKNIJ TUTAJ I POBIERZ LISTĘ CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH – PDF + MP3)

 W PONIŻSZYCH PRZYKŁADACH PODAJĘ W NAWIASACH 3 FORMY CZASOWNIKÓW – PODSTAWOWĄ (I), PRZESZŁĄ (II) ORAZ TZW. IMIESŁÓW BIERNY (III), KTÓRY PRZYDAJE SIĘ GŁÓWNIE DO MÓWIENIA O DOŚWIADCZENIACH ŻYCIOWYCH (WIĘCEJ O TYM W MODULE 7). WIELE NAJPOPULARNIEJSZYCH CZASOWNIKÓW NALEŻY DO GRUPY CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH DLATEGO WARTO OD RAZU POZNAĆ ICH WSZYSTKIE 3 FORMY. TO POMOŻE TWOJEMU UMYSŁOWI LEPIEJ I SZYBCIEJ Z NICH KORZYSTAĆ. BY TAK SIĘ STAŁO WIELOKROTNIE ODSŁUCHUJ NAGRANIE MP3 DOŁĄCZONE DO LISTY CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH, PAUZUJ NAGRANIE I POWTARZAJ TE CZASOWNIKI ORAZ PRZYKŁADY ZDAŃ Z NIMI NA GŁOS. TYLKO W TEN SPOSÓB OSWOISZ MÓZG Z INNĄ FORMĄ I WYMOWĄ TYCH SŁÓW ORAZ ZACZNIESZ AKTYWNIE UZYWAĆ ICH W ROZMOWACH Z INNYMI 🙂 

HAVE A MEETING (HAVE – HAD – HAD)

MIEĆ  SPOTKANIE

I HAD A MEETING YESTERDAY

JA MIAŁEM/MIAŁAM SPOTKANIE WCZORAJ.

DO SPORT (DO – DID – DONE)

ROBIĆ/UPRAWIAĆ SPORT

I DID SPORT LAST WEEK

JA UPRAWIAŁAM/EM SPORT W ZESZŁYM TYGODNIU.

GO TO WORK (GO -WENT- GONE)

IŚĆ DO PRACY 

I WENT TO WORK. 

JA POSZŁAM/POSZEDŁEM DO PRACY.

THINK ABOUT… (THINK – THOUGHT- THOUGHT)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

THOUGHT ABOUT IT LAST MONTH.

JA POMYŚLAŁAM O TYM W ZESZŁYM MIESIĄCU.

GET INFORMATION (GET – GOT – GOT)

DOSTAĆ/ZDOBYĆ/OTRZYMAĆ INFORMACJE

I GOT INFORMATION YESTERDAY.

JA DOSTAŁAM/EM INFORMACJĘ WCZORAJ.

KNOW ABOUT…  (KNOW-KNEW-KNOWN)

WIEDZIEĆ O …

I KNEW IT LAST WEEK.

JA WIEDZIAŁAM TO W ZESZŁYM TYGODNIU.

I KNEW ABOUT IT. // JA WIEDZIAŁAM/EM O TYM.

SEE (SEE-SAW-SEEN)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ* (KOGOŚ/COŚ)

I SAW IT LAST YEAR.

JA WIDZIAŁAM/EM TO W ZESZŁYM ROKU.

WANT (WANT/ WANTED/ WANTED

CHCIEĆ (COŚ, np. PREZENT/TO*) 

[WANT TO + CZYNNOŚĆ/CZASOWNIK]

SHE WANTED IT. // ONA TO/TEGO  CHCIAŁA. 

SHE WANTED TO BUY IT. // ONA CHCIAŁA TO KUPIĆ.

TAKE  (TAKE – TOOK – TAKEN)

BRAĆ, PRZYJMOWAĆ (NP. PIENIĄDZE)

HE TOOK MONEY FROM CLIENTS.

ON WZIĄŁ PIENIĄDZE OD KLIENTÓW.

USE (USE – USED – USED)

UŻYWAĆ (NP. KOMPUTERA)

THEY USED A COMPUTER.

ONI UŻYLI KOMPUTERA.

THINGS I DIDN’T DO (PRZECZENIA)

MÓWIĄC O TYM CZEGO KTOŚ NIE ZROBIŁ, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. ZDANIA PRZECZĄCE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI ZAKOŃCZONYCH STOSUJ NASTĘPUJĄCY SYSTEM. ZACZNIJ OD OSOBY, NASTĘPNIE UŻYJ SŁOWA DID ORAZ „NIE” CZYLI NOT (W SKRÓCIE: DIDN’T) A PO NIM CZYNNOŚCI, CZYLI CZASOWNIKA W FORMIE PODSTAWOWEJ. MOŻESZ TEŻ UZUPEŁNIĆ ZDANIE O SZCZEGÓŁY TAKIE JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM.

SCHEMAT ZDANIA: 

OSOBA + DID NOT / (DIDN’T) +CZYNNOŚĆ + (SZCZEGÓŁY)

UWAGA! 

W PRZECZENIACH CZYNNOŚĆ (GŁÓWNY CZASOWNIK) JEST TAKI SAM DLA WSZYSKICH OSÓB I ZAWSZE WYSTEPUJE W FORMIE PODSTAWOWEJ (BEZ ŻADNYCH KOŃCÓWEK). 

PRZYDATNE WYRAŻENIA:

YESTERDAY (WCZORAJ), LAST  (ZESZŁY, OSTATNI, POPRZEDNI), LAST  WEEK/MONTH/YEAR (ZESZŁY TYDZIEŃ, MIESIĄC, ROK LUB: W ZESZŁYM TYGODNIU, MIESIĄCU, ROKU) ….. AGO (TEMU) NP. A LONG TIME AGO (DAWNO TEMU) , FIVE MINUTES AGO (5 MINUT TEMU) ONE HOUR AGO (1 GODZINĘ TEMU),

AT + GODZINA, NP. AT TWO/ AT FIVE (O’CLOCK) – O (GODZINIE) DRUGIEJ/ O PIĄTEJ.

ZAUWAŻ, ŻE WYRAŻENIA TE (OKREŚLENIA CZASU) STAWIAMY GŁÓWNIE NA KOŃCU ZDANIA.

HAVE (A PLAN/ A MEETING/ TIME)

MIEĆ (PLAN/ SPOTKANIE / CZAS)

I DIDN’T HAVE A MEETING AT TEN O’CLOCK

JA NIE MIAŁAM SPOTKANIA O GODZINIE DZIESIĄTEJ.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*)

ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*)

I DIDN’T DO IT YESTERDAY

JA NIE ZROBIŁAM TEGO WCZORAJ.

GO TO + [MIEJSCE*/OSOBA] 

IŚĆ/CHODZIĆ DO + (np. PRACY/PRZYJACIÓŁ)

WE DIDN’T GO TO WORK LAST WEEKEND.

MY NIE POSZLIŚMY DO PRACY W ZESZŁY WEEKEND.

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

DIDN’T THINK ABOUT IT LAST WEEK.

JA NIE (PO)MYŚLAŁAM O TYM W ZESZŁYM TYGODNIU.

GET (A PRESENT/ AN E-MAIL etc.)

DOSTAĆ (PREZENT/ MAILA itp.)

THEY DIDN’T GET  A LOT OF E-MAILS.

ONI NIE DOSTALI DUŻO MAILI.

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/ KOGOŚ)

I DIDN’T KNOW IT./JA TEGO NIE WIEDZIAŁAM.

I DIDN’T KNOW PETER./JA NIE ZNAŁAM PIOTRA.

SEE (FRIENDS/CLIENTS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ (PRZYJACIÓŁ/KLIENTÓW)

SHE DIDN’T SEE FRIENDS LAST WEEK.

ONA NIE ZOBACZYŁA PRZYJACIÓŁ W ZESZŁYM TYGODNIU.

WANT (SOMETHING/IT*)/ CHCIEĆ (+ RZECZ, np. COŚ/TO*) 

[WANT TO + CZYNNOŚĆ/CZASOWNIK]

SHE DIDN’T WANT IT./ONA NIE CHCIAŁA TEGO.

SHE DIDN’T WANT TO DO IT.

ONA NIE CHCIAŁA TEGO (Z)ROBIĆ.

TAKE (THINGS/DOCUMENTS)

BRAĆ, PRZYJMOWAĆ (RZECZY/DOKUMENTY)

HE DIDN’T TAKE DOCUMENTS FROM CLIENTS.

ON NIE WZIĄŁ DOKUMENTÓW OD KLIENTÓW.

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

THEY DIDN’T USE A COMPUTER LAST WEEKEND.

ONI NIE UŻYLI KOMPUTERA W ZESZŁY WEEKEND.

DID YOU…? (PYTANIA)

PYTAJĄC  O TO CO KTOŚ ZROBIŁ, CZYLI BUDUJĄC PYTANIA O ZAKOŃCZONE CZYNNOŚCI STOSUJ NASTĘPUJĄCY SYSTEM.  ZACZNIJ OD KLUCZA  CZYNNOŚCI ZAKOŃCZONYCH CZYLI SŁOWA DID, NASTĘPNIE UŻYJ OSOBY ORAZ CZYNNOŚCI, CZYLI CZASOWNIKA W FORMIE PODSTAWOWEJ. MOŻESZ TEŻ UZUPEŁNIĆ ZDANIE O SZCZEGÓŁY TAKIE JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM. 

SCHEMAT PYTANIA: 

DID + OSOBA* + CZYNNOŚĆ + (SZCZEGÓŁY) ? 

UWAGA!  

W PYTANIACH DOTYCZĄCYCH ZAKOŃCZONYCH CZYNNOŚCI GŁÓWNY CZASOWNIK (CZYNNOŚĆ) JEST TAKI SAM DLA WSZYSTKICH OSÓB I  ZAWSZE WYSTĘPUJE W FORMIE PODSTAWOWEJ. JEST TAK DLAEGO, ŻE SŁOWO KLUCZ CZYLI DO „COFAMY” DO JEGO FORMY PRZESZŁEJ CZYLI DID. 

DO -1 => DID 

DO (KLUCZ TYPOWYCH CZYNOŚCI)

DID ( KLUCZ ZAKOŃCZONYCH CZYNNOŚCI) 

INNYMI SŁOWY, TAM GDZIE JEST JUŻ SŁOWO KLUCZ (CZYLI: DID) TAM CZYNNOŚĆ O KTÓREJ MOWA, CZYLI CZASOWNIK GŁÓWNY POZOSTAJE W FORMIE PODSTAWOWEJ (DLA WSZYSTKICH OSÓB).

ZAUWAŻ, ŻE KRÓTKICH ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZACZYNAJĄCE SIĘ OD DID RÓWNIEŻ UDZIELAMY GŁÓWNIE SŁOWEM KLUCZEM (DID LUB DIDN’T). 

HAVE A MEETING /MIEĆ SPOTKANIE

DID YOU HAVE A MEETING AT 10.00? 

CZY  MIAŁAŚ/EŚ  SPOTKANIE O GODZINIE 10.00?

(+) YES, I DID. /TAK, MIAŁAM.

(-) NO, I DIDN’T. / NIE, NIE MIAŁAM.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*) /ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*) 

DID YOU DO IT YESTERDAY

CZY ZROBIŁAŚ/EŚ TO WCZORAJ?

GO (TO) + [MIEJSCE*/OSOBA] 

IŚĆ/CHODZIĆ (DO) + (np. PRACY/PRZYJACIÓŁ)

DID WE GO TO WORK LAST WEEKEND?

CZY MY POSZLIŚMY DO PRACY W ZESZŁY WEEKEND?

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

DID YOU THINK ABOUT IT?

CZY TY (PO)MYŚLAŁAŚ/EŚ O TYM?

GET (A PRESENT/ AN E-MAIL etc.)

DOSTAĆ (PREZENT/ MAILA itp.)

DID THEY GET  A LOT OF E-MAILS?

CZY ONI DOSTALI DUŻO MAILI?

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/ KOGOŚ)

DID YOU KNOW IT?

CZY TY TO WIEDZIAŁAŚ?

DID YOU KNOW PETER?

CZY TY ZNAŁAŚ/EŚ PIOTRA?

SEE (FRIENDS/ CLIENTS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ (PRZYJACIÓŁ/ KLIENTÓW)

DID SHE SEE FRIENDS LAST MONTH?

CZY SPOTKAŁA PRZYJACIÓŁ W ZESZŁYM MIESIĄCU?

WANT (SOMETHING*/TO DO SOMETHING*)

CHCIEĆ (COŚ*/COŚ ZROBIĆ*) 

DID SHE WANT IT*?

CZY ONA TO/TEGO* CHCIAŁA?

DID SHE WANT TO DO IT?

CZY ONA CHCIAŁA TO ZROBIĆ?

TAKE (SOMETHING/e.g. DOCUMENTS)

BRAĆ, ZABIERAĆ, PRZYJMOWAĆ (COŚ/np. DOKUMENTY)

DID HE TAKE DOCUMENTS FROM CLIENTS? 

CZY ON WZIĄŁ DOKUMENTY OD KLIENTÓW?

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

DID THEY USE COMPUTER LAST WEEKEND?

CZY ONI UŻYLI KOMPUTERA W ZESZŁY WEEKEND?