5. TYPOWE CZYNNOŚCI OSÓB TRZECICH – HE, SHE, IT (TWIERDZENIA)

MÓWIĄC O TYM CO ON (HE), ONA (SHE) LUB TO/ONO (IT) OGÓLNIE ROBI (CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. ZDANIA TWIERDZĄCE DOTYCZĄCE TYPOWYCH, POWTARZALNYCH CZYNNOŚCI)  ZACZYNAJ OD OSOBY (BOHATERA ZDANIA), NASTĘPNIE UŻYJ CZYNNOŚCI  Z KOŃCÓWKĄ -S LUB -ES, A DOPIERO PÓŹNIEJ SZCZEGÓŁÓW TAKICH JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM.

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + CZASOWNIK + -S/ES +(SZCZEGÓŁY)

UWAGA! 

KOŃCÓWKĘ S/ES DODAJEMY TYLKO W ZDANIACH TWIERDZĄCYCH DOTYCZĄCYCH HE, SHE ORAZ IT

(OMAWIANE W TYM MODULE SCHEMATY DOTYCZĄ TYLKO TYCH OSÓB) JEŚLI CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK MÓWIĆ O TYPOWYCH CZYNNOŚCIACH INNYCH OSÓB ZOBACZ MODUŁ 4 KURSU.

SŁOWA HE (ON) ORAZ SHE (ONA) MOŻESZ ZASTĄPIĆ IMIENIEM OSOBY, A SŁOWO IT (TO/ONO) RZECZOWNIKIEM (NAZWĄ ZWIERZĘCIA/ RZECZY/PRZEDMIOTU)

HAVE (A PLAN/ A MEETING/ TIME)

MIEĆ (PLAN/ SPOTKANIE / CZAS)

SHE HAS A PLAN. 

ONA MA PLAN.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*)

ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*)

SHE DOES IT EVERY DAY

ONA ROBI TO CODZIENNIE/ (KAŻDEGO DNIA).

GO TO + [MIEJSCE*/OSOBA] IŚĆ/CHODZIĆ DO 

(np. PRACY/PRZYJACIÓŁ) 

HE GOES TO WORK. 

ON CHODZI DO PRACY.

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

SHE THINKS ABOUT IT EVERY DAY.

ONA MYŚLI O TYM KAŻDEGO DNIA.

GET EASIER/BETTER (etc.)

ROBIĆ SIĘ, STAWAĆ SIĘ* ŁATWIEJSZYM/LEPSZYM (itp.)

ENGLISH GETS EASIER/BETTER.

ANGIELSKI STAJE SIĘ ŁATWIEJSZY/ LEPSZY.

IT GETS EASIER / BETTER.

(TO STAJE SIĘ ŁATWIEJSZE/LEPSZE)

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/KOGOŚ)

HE KNOWS IT. / ON TO WIE .

HE KNOWS ENGLISH. / ON ZNA ANGIELSKI.

SEE (FRIENDS/E-MAILS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ* (PRZYJACIÓŁ*/MAILE)

SHE SEES FRIENDS/ ONA WIDUJE PRZYJACIÓŁ.

HE SEES FRIENDS/ ON WIDUJE PRZYJACIÓŁ. 

WANT (A PRESENT/IT*) 

CHCIEĆ (RZECZ, np. PREZENT/TO*) 

[WANT TO + CZYNNOŚĆ/CZASOWNIK]

SHE WANTS IT. //  ONA TO/TEGO* CHCE.

HE WANTS IT. // ON TO/TEGO CHCE

HE/SHE WANTS TO BUY IT. // ON/ONA CHCE TO KUPIĆ.

TAKE (THINGS/DOCUMENTS)

BRAĆ, PRZYJMOWAĆ (RZECZY/ DOKUMENTY)

HE/SHE TAKES DOCUMENTS FROM CLIENTS.

ON/ONA BIERZE DOKUMENTY OD KLIENTÓW.

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

SHE USES A COMPUTER. / ONA UŻYWA KOMPUTERA.

HE USES A COMPUTER. / ON UŻYWA KOMPUTERA.

THINGS HE/SHE/IT DOESN’T DO (PRZECZENIA)

MÓWIĄC O TYM CZEGO ON,ONA,ONO OGÓLNIE NIE ROBI, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. ZDANIA PRZECZĄCE STOSUJ NASTĘPUJĄCY SYSTEM.  ZACZNIJ OD OSOBY, NASTĘPNIE UŻYJ SŁOWA DOES ORAZ „NIE” CZYLI NOT (W SKRÓCIE: DOESN’T). DOPIERO PO NIM UŻYJ CZYNNOŚCI, CZYLI CZASOWNIKA W FORMIE PODSTAWOWEJ. MOŻESZ TEŻ UZUPEŁNIĆ ZDANIE O SZCZEGÓŁY TAKIE JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM.

SCHEMAT ZDANIA:

HE/SHE/IT + DOES NOT / (DOESN’T) +CZYNNOŚĆ + (SZCZEGÓŁY)

UWAGA! 

SŁOWO DOES POWSTAJE PRZEZ DODANIE KOŃCÓWKI –S DO CZASOWNIKA DO, CZYLI DO KLUCZA TYPOWYCH CZYNNOŚCI:  DO + –S = DOES

DLATEGO TAM GDZIE JEST JUŻ SŁOWO DOES, ŁĄCZĄCY SIĘ Z NIM CZASOWNIK WYSTĘPUJE BEZ KOŃCÓWKI S/-ES 

HAVE (A PLAN/ A MEETING/ TIME)

MIEĆ (PLAN/ SPOTKANIE / CZAS)

SHE DOESN’T HAVE A PLAN. 

ONA NIE MA PLANU.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*)

ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*)

SHE DOESN’T DO IT EVERY DAY

ONA NIE ROBI TEGO CODZIENNIE.

GO TO + [MIEJSCE*/OSOBA] 

IŚĆ/CHODZIĆ DO + (np. PRACY/PRZYJACIÓŁ)

HE DOESN’T GO TO WORK EVERY DAY./

ON NIE CHODZI DO PRACY CODZIENNIE.

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

SHE DOESN’T THINK ABOUT IT EVERY DAY.

ONA NIE MYŚLI O TYM CODZIENNIE.

GET EASIER/BETTER (etc.)

STAWAĆ SIĘ ŁATWIEJSZYM/ LEPSZYM (itp.)

ENGLISH DOESN’T GET EASIER.

ANGIELSKI NIE STAJE SIĘ PROSTSZY.

IT DOESN’T GET EASIER/BETTER.

TO NIE STAJE SIĘ ŁATWIEJSZE/LEPSZE.

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/ KOGOŚ)

SHE DOESN’T KNOW IT./ONA TEGO NIE WIE.

HE DOESN’T KNOW PETER./ON NIE ZNA PIOTRA.

SEE (FRIENDS/CLIENTS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ (PRZYJACIÓŁ/KLIENTÓW)

HE/SHE DOESN’T SEE FRIENDS.

ON/ONA NIE WIDUJE PRZYJACIÓŁ.

WANT (SOMETHING/IT*)/ CHCIEĆ (+ RZECZ, np. COŚ/TO*) 

[WANT TO + CZYNNOŚĆ/CZASOWNIK]

SHE DOESN’T WANT IT./ONA TEGO NIE CHCE.

HE/SHE DOESN’T WANT TO DO IT.

ON/ONA NIE CHCE TEGO (Z)ROBIĆ.

TAKE (THINGS/DOCUMENTS)

BRAĆ, PRZYJMOWAĆ (RZECZY/DOKUMENTY)

HE/SHE DOESN’T TAKE DOCUMENTS FROM CLIENTS.

ON/ONA NIE BIERZE DOKUMENTÓW OD KLIENTÓW.

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

HE/SHE DOESN’T USE A COMPUTER.

ON/ONA NIE UŻYWA KOMPUTERA.

DOES HE/SHE/IT … ? (PYTANIA)

PYTAJĄC O TYPOWE CZYNNOŚCI OSÓB TAKICH JAK: HE (ON), SHE (ONA) LUB IT (TO/COŚ) ZACZYNAJ OD KLUCZA TYPOWYCH CZYNNOŚCI CZYLI SŁOWA DO+ ES (DOES), NASTĘPNIE UŻYJ ZAIMKA OSOBOWEGO (HE/SHE/IT) LUB IMIENIA DANEJ OSOBY ORAZ CZYNNOŚCI, CZYLI CZASOWNIKA W FORMIE PODSTAWOWEJ. MOŻESZ TEŻ UZUPEŁNIĆ ZDANIE O SZCZEGÓŁY TAKIE JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM. 

SCHEMAT PYTANIA: 

DOES + HE/SHE/IT* + CZYNNOŚĆ + (SZCZEGÓŁY) ? 

UWAGA!  

W PYTANIACH DOTYCZĄCYCH TYPOWYCH CZYNNOŚCI GŁÓWNY CZASOWNIK (CZYNNOŚĆ) JEST TAKI SAM DLA WSZYSTKICH OSÓB I ZAWSZE WYSTĘPUJE W FORMIE PODSTAWOWEJ (BEZ KOŃCÓWKI -S/ES).

ZAUWAŻ, ŻE KRÓTKICH ODPOWIEDZI UDZIELAMY GŁÓWNIE SŁOWEM KLUCZEM (DOES LUB DOESN’T) ORAZ ZAIMKIEM OSOBOWYM DOPASOWANYM DO OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY PYTANIE.

HAVE A MEETING /MIEĆ SPOTKANIE

DOES SHE HAVE A PLAN? 

CZY ONA MA  PLAN?

(+) YES, SHE DOES. /TAK, MA.

(-) NO, SHE DOESN’T. / NIE, NIE MA.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*) /ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*) 

DOES SHE DO IT EVERY DAY

CZY ONA ROBI TO CODZIENNIE?

GO (TO) + [MIEJSCE*/OSOBA] 

IŚĆ/CHODZIĆ (DO) + (np. PRACY/PRZYJACIÓŁ)

DOES HE GO TO WORK EVERY DAY?

CZY ON CHODZI DO PRACY KAŻDEGO DNIA?

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ/ ROZMYŚLAĆ (O CZYMŚ…)

DOES HE/SHE THINK ABOUT IT?

CZY ON/ONA MYŚLI O TYM?

GET EASIER/BETTER (etc.)

STAWAĆ SIĘ ŁATIWEJSZYM/ LEPSZYM (itp.)

DOES ENGLISH GET EASIER?

CZY ANGIELSKI STAJE SIĘ ŁATWIEJSZY?

DOES IT GET EASIER/BETTER?

CZY TO STAJE SIĘ ŁATWIEJSZE/LEPSZE?

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/ KOGOŚ)

DOES HE/SHE KNOW IT?

CZY ON/ONA TO WIE?

DOES HE/SHE KNOW ENGLISH?

CZY ON/ONA ZNA ANGIELSKI?

SEE (FRIENDS/ CLIENTS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ (PRZYJACIÓŁ/ KLIENTÓW)

DOES HE/SHE SEE FRIENDS EVERY MONTH?

CZY ON/ONA WIDUJE PRZYJACIÓŁ KAŻDEGO MIESIĄCA?

WANT (SOMETHING*/TO DO SOMETHING*)

CHCIEĆ (COŚ*/COŚ ZROBIĆ*) 

DOES HE/SHE WANT IT*?

CZY ON/ONA TO(TEGO*) CHCE?

DOES HE/SHE WANT TO DO IT?

CZY ON/ONA CHCE TO ZROBIĆ?

TAKE (SOMETHING/e.g. DOCUMENTS)

BRAĆ, ZABIERAĆ, PRZYJMOWAĆ (COŚ/np. DOKUMENTY)

DOES HE/SHE TAKE DOCUMENTS FROM CLIENTS? 

CZY ON/ONA BIERZE DOKUMENTY OD KLIENTÓW?

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

DOES HE/SHE USE COMPUTER?

CZY ON/ONA UŻYWA KOMPUTERA?