4. THINGS I DO (TWIERDZENIA)

MÓWIĄC O TYM CO KTOŚ OGÓLNIE ROBI, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. ZDANIA TWIERDZĄCE,  ZACZYNAJ OD OSOBY (BOHATERA ZDANIA), NASTĘPNIE UŻYJ CZYNNOŚCI A DOPIERO PÓŹNIEJ SZCZEGÓŁÓW TAKICH JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM.

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + CZYNNOŚĆ + (SZCZEGÓŁY)

UWAGA! 

CZASOWNIK (CZYNNOŚĆ) JEST TAKI SAM DLA WIĘKSZOŚCI OSÓB. SŁOWO YOU OZNACZA: TY/ WY/ PAN/ PANI/ PAŃSTWO. OSOBY TAKIE JAK ON (HE), ONA (SHE) ORAZ ONO (IT) OMÓWIMY W NASTĘPNYM MODULE KURSU.

(OMAWIANE TU SCHEMATY DOTYCZĄ OSÓB: I/YOU*/WE/THEY JA/TY*/WY*/MY/ONI)

HAVE (A PLAN/ A MEETING/ TIME)

MIEĆ (PLAN/ SPOTKANIE / CZAS)

I HAVE A PLAN. 

JA MAM PLAN.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*)

ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*)

I DO IT EVERY DAY

JA ROBIĘ TO CODZIENNIE/ (KAŻDEGO DNIA).

GO TO + [MIEJSCE*/OSOBA] IŚĆ/CHODZIĆ DO 

(np. PRACY/PRZYJACIÓŁ) 

I GO TO WORK. 

JA CHODZĘ DO PRACY.

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

THINK ABOUT IT EVERY DAY.

JA MYŚLĘ O TYM KAŻDEGO DNIA.

GET (A PRESENT/ AN E-MAIL etc.)

DOSTAĆ (PREZENT/ MAILA itp.)

I GET  (A LOT OF) E-MAILS.

JA DOSTAJĘ (DUŻO) MAILI.

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/KOGOŚ)

I KNOW IT. / WIEM TO.

I KNOW ENGLISH. / ZNAM ANGIELSKI.

SEE (FRIENDS/E-MAILS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ* (PRZYJACIÓŁ*/MAILE)

I SEE MY FRIENDS EVERY WEEK.

JA WIDZĘ MOICH PRZYJACIÓŁ KAŻDEGO TYGODNIA.

WANT (A PRESENT/IT*) 

CHCIEĆ (RZECZ, np. PREZENT/TO*) 

[WANT TO + CZYNNOŚĆ/CZASOWNIK]

I WANT IT.

JA TO/TEGO* CHCĘ. 

I WANT TO BUY IT.

JA CHCĘ TO KUPIĆ.

TAKE (THINGS/DOCUMENTS)

BRAĆ, PRZYJMOWAĆ (RZECZY/ DOKUMENTY)

I TAKE DOCUMENTS FROM CLIENTS.

JA BIORĘ DOKUMENTY OD KLIENTÓW.

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

I USE MY COMPUTER EVERY DAY.

JA UŻYWAM MOJEGO KOMPUTERA CODZIENNIE.

THINGS I DON’T DO (PRZECZENIA)

MÓWIĄC O TYM CZEGO KTOŚ OGÓLNIE NIE ROBI, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. ZDANIA PRZECZĄCE STOSUJ NASTĘPUJĄCY SYSTEM.  ZACZNIJ OD OSOBY, NASTĘPNIE UŻYJ SŁOWA DO ORAZ „NIE” CZYLI NOT (W SKRÓCIE: DON’T) A DOPIERO PO NIM CZYNNOŚCI, CZYLI CZASOWNIKA W FORMIE PODSTAWOWEJ. MOŻESZ TEŻ UZUPEŁNIĆ ZDANIE O SZCZEGÓŁY TAKIE JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM.

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + DO NOT / (DON’T) +CZYNNOŚĆ + (SZCZEGÓŁY)

UWAGA! 

W PRZECZENIACH CZYNNOŚĆ (GŁÓWNY CZASOWNIK) JEST TAKI SAM DLA WSZYSKICH OSÓB I ZAWSZE WYSTEPUJE W FORMIE PODSTAWOWEJ (BEZ ŻADNYCH KOŃCÓWEK). DLA OSÓB HE(ON), SHE(ONA) ORAZ IT(ONO) SŁOWO DO ZMIENIA SIĘ W DOES, ALE O TYM OPOWIEM WIĘCEJ W KOLEJNYM MODULE. 

PONIŻSZE PRZYKŁADY ZDAŃ DOTYCZĄ OSÓB (I/YOU*/WE/THEY – JA/TY*/WY*/MY/ONI)

HAVE (A PLAN/ A MEETING/ TIME)

MIEĆ (PLAN/ SPOTKANIE / CZAS)

I DON’T HAVE A PLAN. 

JA NIE MAM PLANU.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*)

ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*)

I DON’T DO IT EVERY DAY

JA NIE ROBIĘ TEGO CODZIENNIE.

GO TO + [MIEJSCE*/OSOBA] 

IŚĆ/CHODZIĆ DO + (np. PRACY/PRZYJACIÓŁ)

I DON’T GO TO WORK EVERY DAY./

JA NIE CHODZĘ DO PRACY CODZIENNIE.

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

I DON’T THINK ABOUT IT EVERY DAY.

JA NIE MYŚLĘ O TYM CODZIENNIE/KAŻDEGO DNIA.

GET (A PRESENT/ AN E-MAIL etc.)

DOSTAĆ (PREZENT/ MAILA itp.)

I DON’T GET  A LOT OF E-MAILS.

JA NIE DOSTAJĘ DUŻO MAILI.

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/ KOGOŚ)

I DON’T KNOW IT./JA TEGO NIE WIEM.

I DON’T KNOW PETER./JA NIE ZNAM PIOTRA.

SEE (FRIENDS/CLIENTS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ (PRZYJACIÓŁ/KLIENTÓW)

I DON’T SEE MY FRIENDS EVERY MONTH.

JA NIE WIDZĘ MOICH PRZYJACIÓŁ CO MIESIĄC.

WANT (SOMETHING/IT*)/ CHCIEĆ (+ RZECZ, np. COŚ/TO*) 

[WANT TO + CZYNNOŚĆ/CZASOWNIK]

DON’T WANT IT./JA NIE CHCĘ TEGO.

I DON’T WANT TO DO IT.

JA NIE CHCĘ TEGO (Z)ROBIĆ.

TAKE (THINGS/DOCUMENTS)

BRAĆ, PRZYJMOWAĆ (RZECZY/DOKUMENTY)

I DON’T TAKE DOCUMENTS FROM MY CLIENTS.

JA NIE BIORĘ DOKUMENTÓW OD MOICH KLIENTÓW.

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

I DON’T USE MY COMPUTER EVERY DAY.

JA NIE UŻYWAM MOJEGO KOMPUTERA CODZIENNIE.

DO YOU…? (PYTANIA)

PYTAJĄC  O TO CO KTOŚ OGÓLNIE ROBI, CZYLI BUDUJĄC PYTANIA O TYPOWE CZYNNOŚCI STOSUJ NASTĘPUJĄCY SYSTEM.  ZACZNIJ OD KLUCZA TYPOWYCH CZYNNOŚCI CZYLI SŁOWA DO, NASTĘPNIE UŻYJ OSOBY ORAZ CZYNNOŚCI, CZYLI CZASOWNIKA W FORMIE PODSTAWOWEJ. MOŻESZ TEŻ UZUPEŁNIĆ ZDANIE O SZCZEGÓŁY TAKIE JAK: GDZIE, KIEDY, Z KIM. 

SCHEMAT PYTANIA: 

DO + OSOBA* + CZYNNOŚĆ + (SZCZEGÓŁY) ? 

UWAGA!  

W PYTANIACH DOTYCZĄCYCH TYPOWYCH (POWTARZALNYCH) CZYNNOŚCI GŁÓWNY CZASOWNIK (CZYNNOŚĆ) JEST TAKI SAM DLA WSZYSTKICH OSÓB i  ZAWSZE WYSTĘPUJE W FORMIE PODSTAWOWEJ. DLA OSÓB HE (ON), SHE (ONA), IT (ONO) SŁOWO KLUCZ CZYLI DO ZMIENIA SIĘ W DOES, ALE O TYM DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ W KOLEJNYM MODULE. 

PONIŻSZE PRZYKŁADY PYTAŃ DOTYCZĄ OSÓB (I/YOU*/WE/THEY – JA/TY*/WY*/MY/ONI) 

ZAUWAŻ, ŻE KRÓTKICH ODPOWIEDZI UDZIELAMY GŁÓWNIE SŁOWEM KLUCZEM (DO LUB DON’T) 

HAVE A MEETING /MIEĆ SPOTKANIE

DO YOU HAVE A PLAN? 

CZY  MASZ  PLAN?

(+) YES, I DO. /TAK, MAM.

(-) NO, I DON’T. / NIE, NIE MAM.

DO (SPORT/BUSINESS/IT*) /ROBIĆ (SPORT/BIZNES/ TO*) 

DO YOU DO IT EVERY DAY? 

CZY ROBISZ TO CODZIENNIE? 

GO (TO) + [MIEJSCE*/OSOBA] 

IŚĆ/CHODZIĆ (DO) + (np. PRACY/PRZYJACIÓŁ)

DO YOU GO TO WORK EVERY DAY?

CZY CHODZISZ DO PRACY KAŻDEGO DNIA?

THINK (ABOUT…)

 MYŚLEĆ (O CZYMŚ…)

DO YOU THINK ABOUT IT?

CZY TY MYŚLISZ/ROZMYŚLASZ O TYM?

GET (A PRESENT/ AN E-MAIL etc.)

DOSTAĆ (PREZENT/ MAILA itp.)

DO YOU GET  A LOT OF E-MAILS?

CZY DOSTAJSZ DUŻO MAILI?

KNOW  (ENGLISH/ KATE/ IT*)

WIEDZIEĆ, ZNAĆ (COŚ*/ KOGOŚ)

DO YOU KNOW IT?

CZY TY TO WIESZ?

DO YOU KNOW ENGLISH?

CZY TY ZNASZ ANGIELSKI?

SEE (FRIENDS/ CLIENTS)

WIDZIEĆ, SPOTYKAĆ (PRZYJACIÓŁ/ KLIENTÓW)

DO YOU SEE FRIENDS EVERY MONTH?

CZY WIDUJESZ PRZYJACIÓŁ KAŻDEGO MIESIĄCA?

WANT (SOMETHING*/TO DO SOMETHING*)

CHCIEĆ (COŚ*/COŚ ZROBIĆ*) 

DO YOU WANT IT*?

CZY TY TO/TEGO* CHCESZ?

DO YOU WANT TO DO IT?

CZY TY CHCESZ TO ZROBIĆ?

TAKE (SOMETHING/e.g. DOCUMENTS)

BRAĆ, ZABIERAĆ, PRZYJMOWAĆ (COŚ/np. DOKUMENTY)

DO YOU TAKE DOCUMENTS FROM CLIENTS? 

CZY TY BIERZESZ DOKUMENTY OD KLIENTÓW?

USE (A COMPUTER/ A PEN)

UŻYWAĆ (KOMPUTERA/ DŁUGOPISU)

DO YOU USE COMPUTER EVERY DAY?

CZY UŻYWASZ KOMPUTERA CODZIENNIE?