3. MÓWIENIE O POSIADANIU – TO HAVE & THINGS (TWIERDZENIA)

Z TYCH MATERIAŁÓW DOWIESZ SIĘ:

 • JAK MÓWIĆ O TYM CO POSIADASZ (TWORZYĆ TWIERDZENIA)
 • JAK MOWIĆ O TYM CZEGO NIE POSIADASZ (TWORZYĆ PRZECZENIA)
 • JAK ZADAWAĆ I ODPOWIADAĆ NA PYTANIA O POSIADANIE
 • JAK STOSOWAĆ PRZYMIOTNIKI I RZECZOWNIKI ANGIELSKIE
 • JAK TWORZYĆ LICZBĘ MNOGĄ RZECZOWNIKÓW ANGIELSKICH
 • JAK STOSOWAĆ SŁOWA: SOME/ANY/ NO
 • JAK STOSOWAĆ PYTANIA: „DO YOU HAVE…?” ORAZ ” HAVE YOU GOT…”

ODKRYJESZ TEŻ 10 NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH RZECZOWNIKÓW ANGIELSKICH. TO CAŁKIEM SPORO INFORMACJI, DLATEGO BĄDŹ PROSZĘ DLA SIEBIE WYROZUMIAŁA/Y I DAJ SOBIE CZAS ABY TO WSZYSTKO POUKŁADAĆ I POĆWICZYĆ – NAJWAŻNIEJSZE BYŚ CZUŁ/A, ŻE ROBISZ POSTĘPY, NAWET JEŚLI POŚWIĘCISZ NA ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM MATERIAŁEM TYLKO KILKA MINUT DZIENNIE.

 

MÓWIĄC O TYM CO KTOŚ MA/ POSIADA, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. ZDANIA TWIERDZĄCE,  ZACZYNAJ OD OSOBY (BOHATERA ZDANIA), NASTĘPNIE UŻYJ SŁOWA HAVE (MIEĆ) A DOPIERO PÓŹNIEJ SZCZEGÓŁÓW TAKICH JAK: CO, GDZIE, KIEDY, Z KIM. 

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + HAVE/HAS* + (GOT) + ________ +  (SZCZEGÓŁY)

SCHEMAT ZDANIA SKRÓCONEGO (MOWA POTOCZNA): 

OSOBA + ’VE / 'S* GOT + ________ + (SZCZEGÓŁY)

 UWAGA! 

SŁOWO „GOT” TO FORMA DOKONANA SŁÓWKA „GET” (DOSTAWAĆ/POSIADAĆ/MIEĆ). W CZASIE TERAŹNIEJSZYM, SŁOWO TO CZĘSTO ŁĄCZY SIĘ ZE SŁOWEM HAVE (MIEĆ) BY „WZMOCNIĆ” KOMUNIKAT I PODKREŚLIĆ, ŻE CHODZI WŁAŚNIE O POSIADANIE. DZIEJE SIĘ TAK DLATEGO, ŻE SŁOWO HAVE MA TAKŻE WIELE INNYCH ZNACZEŃ W JĘZYKU ANGIELSKIM. WIĘCEJ DOWIESZ SIĘ O TYM W SEKCJI „PYTANIA” I W 7 MODUŁE KURSU. 

CZASOWNIK HAVE* JEST TAKI SAM DLA WIĘKSZOŚCI OSÓB, ALE DLA OSÓB TAKICH JAK HE (ON), SHE (ONA), IT (TO/ONO) WYGLĄDA NIECO INACZEJ GDYŻ POTRZEBUJESZ DODAĆ DO NIEGO KOŃCÓWKĘ –S.

 I, YOU, WE, THEY = HAVE

HE, SHE, IT = HAVE + S = HAS 

(WIĘCEJ O DODAWANIU KOŃCÓWKI „-S” DO CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ HE, SHE, IT DOWIESZ SIĘ W 5 MODULE KURSU)

UWAGA:

ABY MAKSYMALNIE PRZYSPIESZYĆ TWOJE EFEKTY, MATERIAŁY W TYM (I W KAŻDYM INNYM) MODULE OPRACOWAŁAM NA BAZIE NAJPOPULARNIEJSZYCH SŁÓW ANGIELSKICH Z DANEJ KATEGORII TEMATYCZNEJ. W POLACH „WARTO WIEDZIEĆ” ZAWARŁAM DODATKOWE, BARDZO PRAKTYCZNE INFORMACJE. POMOGĄ CI ONE MÓWIĆ I ROZUMIEĆ O WIELE WIĘCEJ NIŻ PO TYPOWYM KURSIE JĘZYKOWYM, ALE ABY TAK SIĘ STAŁO BĄDŹ DLA SIEBIE CIERPLIWY, ĆWICZ WYTRWALE I PODZIEL WIEDZĘ TU ZAWARTĄ NA DROBNE, ŁATWE DO OPANOWANIA KAWAŁKI – LEPIEJ JEST ĆWICZYĆ 10-15 MINUT DZIENNIE, ALE SYSTEMATYCZNIE NIŻ PRÓBOWAĆ OPANOWAĆ CAŁY MATERIAŁ KURSU W PRZYSŁOWIOWY „WEEKEND”.

SPOKOJNIE – PRZY ODROBINIE WYTRWAŁOŚCI ŚWIETNIE DASZ SOBIE RADĘ 🙂  

HAVE A FAMILY. /MIEĆ RODZINĘ.

I HAVE (GOT) A (SMALL/BIG) FAMILY.

JA MAM (MAŁĄ/DUŻĄ) RODZINĘ.

 

HAVE A FRIEND/ FRIENDS

MIEĆ PRZYJACIELA/ PRZYJACIÓŁ

WE HAVE (GOT) A FRIEND./WE HAVE (GOT) (A LOT OF) FRIENDS.

MY MAMY PRZYJACIELA/ MY MAMY (DUŻO) PRZYJACIÓŁ.

 

 

WARTO WIEDZIEĆ:

OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, LICZBĘ MNOGĄ RZECZOWNIKÓW TWORZYMY 

DODAJĄC KOŃCÓWKĘ „-S” LUB „-ES” DO RZECZOWNIKA. PORÓWNAJ:

 

(A) FRIEND (PRZYJACIEL) -> FRIENDS (PRZYJACIELE)

(A) THING (RZECZ) ->THINGS (RZECZY)

(A) PROBLEM (PROBLEM) -> PROBLEMS (PROBLEMY)

(AN) IDEA (POMYSŁ) -> IDEAS (POMYSŁY)

(A) DREAM (MARZENIE, SEN) -> DREAMS (MARZENIA, SNY)

(A) PLAN (PLAN) -> PLANS (PLANY)

(A) BOX (PUDEŁKO) -> BOXES (PUDEŁKA)

 

RZECZOWNIKI NIEREGULARNE (CZYLI WYJĄTKI):

JEST MAŁA GRUPKA RZECZOWNIKÓW, KTÓRE W LICZBIE MNOGIEJ NIE MAJĄ KOŃCÓWKI „S”, GDYŻ SĄ NIEREGULARNE. OTO GŁÓWNE Z NICH:

(A) PERSON (OSOBA) -> PEOPLE (LUDZIE)

(A) MAN (MĘŻCZYZNA, CZŁOWIEK) -> MEN (MĘŻCZYZNI/ LUDZIE*)

(A) WOMAN (KOBIETA) -> WOMEN (KOBIETY)

(A) CHILD (DZIECKO) -> CHILDREN (DZIECI)

(A)FOOT (STOPA)  -> FEET (STOPY)

(A) TOOTH (ZĄB) -> TEETH (ZĘBY)

WYMOWĘ POSZCZEGÓLNYCH SŁÓWEK MOŻESZ ŁATWO SPRAWDZIĆ W SŁOWNIKACH POLSKO-ANGIELSKICH, LUB ANGIELSKOJĘZYCZNYCH DOSTĘPNYCH ON-LINE. BY TO ZROBIĆ, WPISZ DANE SŁOWO W WYSZUKIWARKĘ NP. „PEOPLE” (LUB INNE SŁOWO W CUDZYSŁOWIU) + WYMOWA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ WŁĄCZONY DŹWIĘK W TELEFONIE/ KOMPUTERZE I JEŚLI TYLKO MASZ MOŻLIWOŚĆ, POWTÓRZ DANE SŁOWO CHOCIAŻ KILKA RAZY NA GŁOS, ABY UTRWALIĆ JEGO POPRAWNĄ WYMOWĘ.

 

HAVE A JOB / A LOT OF WORK

MIEĆ PRACĘ/ MIEĆ DUŻO PRACY

 YOU HAVE (GOT) A GOOD JOB. 

TY MASZ DOBRĄ PRACĘ. (ZAWÓD/”PRACA ZAWODOWA”)

YOU HAVE (GOT) A LOT OF WORK*.

TY MASZ DUŻO PRACY* (RZECZY DO ZROBIENIA)

 

WARTO WIEDZIEĆ:

SŁOWA „JOB” I „WORK” MAJĄ INNE ZNACZENIE. SŁOWO „JOB” TO „PRACA” GŁÓWNIE W SENSIE ZAJĘCIA ZAWODOWEGO, CZYLI PŁATNEJ „PRACY” WYKONYWANEJ NA ZLECENIE. 

SŁOWO „WORK” MOŻE BYĆ ZARÓWNO RZECZOWNIKIEM („PRACA”) JAK I CZASOWNIKIEM („PRACOWAĆ”). JAKO RZECZOWNIK, NIE LICZĄC ZWROTÓW TYPU „GO TO WORK” (ISĆ DO PRACY, „STAY AT WORK” (ZOSTAWAĆ W PRACY), CZY „BE AT WORK” (BYĆ W PRACY – TU CZASOWNIK „TO BE” NALEŻY DOPASOWAĆ DO OSOBY) SŁOWO „WORK” OZNACZA „PRACĘ” W SENSIE „OGÓLNEGO ZAJĘCIA” LUB „RZECZY (JAKIE MAMY) DO ZROBIENIA”. 

PORÓWNAJ:

I HAVE A JOB = MAM PRACĘ (ZAWÓD/COŚ ZA CO MI PŁACĄ)

I HAVE A LOT OF WORK = MAM DUŻO PRACY (=DUŻO RZECZY DO ZROBIENIA, NIEKONIECZNIE W RAMACH PRACY ZAWODOWEJ)

KIEDY KOGOŚ CHWALIMY MÓWIMY:

GOOD JOB! = DOBRA ROBOTA!

 

 

HAVE (A LOT OF/ SOME) TIME 

 MIEĆ (DUŻO/TROCHĘ) CZASU

THEY HAVE (GOT) A LOT OF/SOME TIME.

ONI MAJĄ DUŻO/TROCHĘ CZASU.

 

HAVE (A LOT OF/A LITTLE/SOME) MONEY

MIEĆ (DUŻO/TROCHĘ/JAKIEŚ) PIENIĄDZE

HE HAS (GOT) (A LOT OF/ A LITTLE/SOME) MONEY.

ON MA (DUŻO/TROCHĘ/JAKIEŚ) PIENIĄDZE.

 

WARTO WIEDZIEĆ:

RZECZOWNIKI (CZYLI NAZWY RZECZY/ OSÓB*/MIEJSC) DZIELĄ SIĘ NA TZW. POLICZALNE, CZYLI TE KTÓRE MOŻEMY „POLICZYĆ GOŁYM OKIEM” ORAZ NA NIEPOLICZALNE, CZYLI TE KTÓRYCH ILOŚCI NIE DA SIĘ DOKŁADNIE POLICZYĆ „NA PIERWSZY RZUT OKA”. RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE NIE MAJĄ LICZBY MNOGIEJ (WYSTĘPUJĄ TYLKO W LICZBIE POJEDYNCZEJ). BY OKREŚLIĆ ICH DOKŁADNĄ ILOŚĆ MOŻNA POŁĄCZYĆ JE Z NAZWĄ JAKIEGOŚ POJEMNIKA NP. A GLASS (SZKLANKA), A BOTTLE (BUTELKA), A BOX (PUDEŁKO). POWIEMY NP. A GLASS OF WATER (SZKLANKA WODY), A BOTTLE OF WATER (BUTELKA WODY).

PIENIĄDZE (MONEY) SĄ W JĘZ. ANGIELSKIM NIEPOLICZALNE, CZYLI ZAWSZE WYSTĘPUJĄ TYLKO W LICZBIE POJEDYNCZEJ. NP.

MONEY IS OK = PIENIĄDZE  OK/PIENIĄDZE SĄ W PORZĄDKU. 

PRZYKŁADY RZECZOWNIKÓW (ZAZWYCZAJ) NIEPOLICZALNYCH:

FRUIT (OWOCE – ALE KONKRETNE TYPY OWOCÓW NP. BANAN BĘDZIE JUŻ POLICZALNY: ONE BANANA -> TWO BANANAS), TIME (CZAS – UWAGA: MINUTY, GODZINY ITP. SĄ POLICZALNE), WATER/COFFEE /TEA (WODA/KAWA/ HERBATA + WSZYSTKIE PŁYNY/CIECZE), CHEESE (SER), BREAD (CHLEB), BUTTER (MASŁO) + WSZYSTKIE „SYPKIE” PRODUKTY, KTÓRE KUPUJEMY ZAZWYCZAJ NA WAGĘ.  

TO CZY DANY RZECZOWNIK JEST POLICZALNY (COUNTABLE, W SKRÓCIE [C], CZY NIEPOLICZALNY (UNCOUNTABLE), W SKRÓCIE [U] MOŻESZ SPRAWDZIĆ W DOBRYM SŁOWNIKU ON-LINE, NP. CAMBRIDGE DICTIONARY (KLIKNIJ TUTAJ ABY GO OTWORZYĆ).

 

 

HAVE  A PROBLEM MIEĆ PROBLEM

I HAVE (GOT) A (SMALL/BIG)* PROBLEM.

JA MAM (MAŁY/DUŻY)* PROBLEM.

 

HAVE (SOMETHING/NOTHING*)

MIEĆ (JAKĄŚ RZECZ*/COŚ/NIC)

I HAVE (GOT) SOMETHING (FOR YOU).

MAM COŚ (DLA CIEBIE)

HAVE NOTHING* 

„MAM NIC*” = NIC NIE MAM.

 

 

WARTO WIEDZIEĆ:

A THING

SŁOWO „(A) THING” (RZECZ) MOŻE ZASTĄPIĆ WIELE INNYCH SŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM: „RZECZ”, „SPRAWA”, „KWESTIA”,  A NAWET (WÓWCZAS ZAWSZE W POŁĄCZENIU Z PRZYMIOTNIKIEM) ODNOSIĆ SIĘ DO JAKIEJŚ OSOBY LUB ZWIERZĘCIA.NP.

 YOU POOR THING = (TY) BIEDACTWO,

YOU LITTLE THING = (TY) MALEŃSTWO 

SOME/ SOMETHING

SŁOWO „SOME” OZNACZA „JAKIEŚ”/” TROCHĘ”, „KILKA” I W POŁĄCZENIU ZE SŁOWEM „THING” TWORZY „SOMETHING” = „COŚ”. ZWROTY ZE SŁOWEM „SOME” WYSTĘPUJĄ ZARÓWNO Z RZECZOWNIKAMI POLICZALNYMI JAK I NIEPOLICZALNYMI. STOSUJEMY JE W ZDANIACH TWIERDZĄCYCH LUB W PYTANIACH, KTÓRE SĄ PROPOZYCJAMI/ SUGESTIAMI:

 I HAVE SOMETHING FOR YOU.

MAM COŚ DLA CIEBIE.

I HAVE SOME THINGS FOR YOU.

MAM DLA CIEBIE KILKA/JAKIEŚ RZECZY

WOULD YOU LIKE SOME TEA?

CZY CHIAŁBYŚ* TROCHĘ HERBATY? 

ANY/ ANYTHING

SŁOWO „ANY” OZNACZA „JAKIEŚ”/ „JAKIEKOLWIEK”/ „ŻADEN” I ŁĄCZY SIĘ Z RZECZOWNIKAMI POLICZALNYMI I NIEPOLICZALNYMI. W POŁĄCZENIU ZE SŁOWEM „THING” TWORZY „ANYTHING” = „COKOLWIEK” / „JAKIEKOLWIEK” / „ŻADNE”. ZWROTY ZE SŁOWEM „ANY” WYSTEPUJĄ GŁÓWNIE W PRZECZENIACH I PYTANIACH, NA KTÓRE NIE ZNAMY ODPOWIEDZI. W PRZECZENIACH SŁOWO ZAWIERAJĄCE „ANY” WZMACNIA NEGACJĘ NP.

 I HAVEN’T GOT ANYTHING FOR YOU.

NIE MAM NIC DLA CIEBIE

HAVE YOU GOT ANYTHING FOR ME?

CZY MASZ COŚ/COKOLWIEK DLA MNIE?

TELL ME SOMETHING, TELL ME ANYTHING,PLEASE.

(POWIEDZ MI COŚ, POWIEDZ MI COKOLWIEK,PROSZĘ.)

NO/NOTHING

SŁOWO „NO” OZNACZA „NIE”. WYSTĘPUJE SAMODZIELNIE LUB W POŁĄCZENIU Z RZECZOWNIKAMI (POLICZALNYMI I NIEPOLICZALNYMI). UWAGA! W ANGIELSKIM OBOWIĄZUJE TZW. ZASADA POJEDYNCZEGO PRZECZENIA, DLATEGO ZDANIA, KTÓRE JUŻ ZAWIERAJĄ W SOBIE SŁÓWKO „NO” LUB INNE SŁOWO PRZECZĄCE (NP. NOTHING – NIC/ NOBODY – NIKT/ NOWHERE -NIGDZIE) TWORZĄ ZDANIA TWIERDZĄCE, CHOĆ O ZNACZENIU „PRZECZĄCYM” NP. 

I HAVE (GOT) NO TIME/NIE MAM CZASU.

I HAVE (GOT) NO PROBLEMS.

NIE MAM PROBLEMÓW

I HAVE (GOT) NOTHING TO SAY.

NIE MAM NIC DO POWIEDZENIA

SOME/ANY – UWAGI DODATKOWE

PAMIĘTAJ PROSZĘ, ŻE SŁÓWKA SOME (TROCHĘ/KILKA*) I ANY (JAKIEŚ/ ŻADNE*) ŁĄCZYMY Z RZECZOWNIKAMI POLICZALNYMI TYLKO W LICZBIE MNOGIEJ, NP.

I HAVE GOT SOME PROBLEMS/ IDEAS.

MAM TROCHĘ PROBLEMÓW/ POMYSŁÓW.

I HAVEN’T GOT ANY PROBLEMS/ IDEAS.

NIE MAM ŻADNYCH PROBLEMÓW/ POMYSŁÓW.

HAVE AN IDEA /MIEĆ (JAKIŚ*) POMYSŁ

HE HAS (GOT) AN IDEA./ON MA (PEWIEN)* POMYSŁ

IT IS A GOOD / BAD IDEA.

TO JEST DOBRY/ ZŁY POMYSŁ.

HAVE (SOME) INFORMATION (ABOUT*…)

MIEĆ (JAKIEŚ) INFORMACJE (DOTYCZĄCE*/O…)

HAVE (GOT) SOME INFORMATION ABOUT IT.

JA MAM JAKIEŚ INFORMACJE NA TEN TEMAT.

I HAVE (GOT) SOME INFORMATION ABOUT THE* SITUATION.

MAM JAKIEŚ INFORMACJE DOTYCZĄCE (TEJ)* SYTUACJI. 

 

WARTO WIEDZIEĆ:

SŁOWO „INFORMATION” JEST W JĘZ. ANG. NIEPOLICZALNE, NALEŻY WIĘC ŁĄCZYĆ JE Z OKREŚLENIAMI TAKIMI JAK: SOME (JAKIEŚ/ TROCHĘ)*, ANY (JAKIEKOLWIEK/ŻADNE*), NO (ŻADNE)*, LUB: A PIECE OF (KAWAŁEK) PRZYDATNE ZWROTY (ŁĄCZ JE Z RZECZOWNIKIEM):

I HAVE (GOT) A PIECE OF INFORMATION ABOUT…=>

MAM PEWNĄ INFORMACJĘ O…

 

I NEED SOME/MORE* INFORMATION ABOUT… =>

POTRZEBUJĘ TROCHĘ/WIĘCEJ* INFORMACJI O…

 

I HAVE (GOT) NO INFORMATION ABOUT… =>

NIE MAM ŻADNYCH INFORMACJI O…

 

HAVE (A [MOBILE] PHONE/SMARTPHONE)

MIEĆ (TELEFON [KOMÓRKOWY]/SMARTFON)

I HAVE (GOT) A SMALL/A BIG PHONE.

JA MAM MAŁY/ DUŻY TELEFON.

3. MÓWIENIE O POSIADANIU – TO HAVE & THINGS (PRZECZENIA)

MÓWIĄC O TYM CZEGO KTOŚ NIE MA/ NIE POSIADA, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. PRZECZENIA,  DOSTAWIAMY „NOT” (=NIE) DO SŁOWA KLUCZA. INNYMI SŁOWY, ZACZYNAMY OD OSOBY (BOHATERA ZDANIA), NASTĘPNIE UŻYWAMY SŁOWA HAVE (MIEĆ) + NOT (NIE) A DOPIERO PÓŹNIEJ RZECZOWNIKA I (OPCJONALNIE) SZCZEGÓŁÓW.

SCHEMAT ZDANIA:

OSOBA + HAVE/HAS + NOT + (GOT) + ________ +  (SZCZEGÓŁY)

SCHEMAT ZDANIA SKRÓCONEGO:

OSOBA + HAVEN’T /HASN’T + GOT + ________ +  (SZCZEGÓŁY)

UWAGA! 

FAKT NIEPOSIADANIA DANEJ RZECZY MOŻESZ TAKŻE WYRAZIĆ UŻYWAJĄC KLUCZA TYPOWYCH CZYNNOŚCI (CZYLI SŁOWA „DO„) W POŁĄCZENIU Z „NOT” CO ZABRZMI NASTĘPUJĄCO: 

 I, YOU, WE, THEY = DON’T HAVE  => DO NOT HAVE

HE, SHE, IT = DOESN’T HAVE => DOES NOT HAVE

(WIĘCEJ O TYM DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE DOWIESZ SIĘ Z SEKCJI DOTYCZĄCEJ PYTAŃ Z CZASOWNIKIEM „HAVE” ORAZ Z 4 MODUŁU KURSU, KTÓRY DOTYCZY TYPOWYCH, POWTARZALNYCH CZYNNOŚCI)

PRZYKŁADOWE WYPOWIEDZI:

I HAVEN’T GOT TIME (NOW) / NIE MAM (TERAZ) CZASU.

I DON’T HAVE TIME (NOW)/ NIE MAM (TERAZ) CZASU.

 

I HAVEN’T GOT A PHONE./ NIE MAM TELEFONU.

I DON’T HAVE A PHONE. / NIE MAM TELEFONU.

HAVE A FAMILY. /MIEĆ RODZINĘ.

I HAVEN’T GOT A (SMALL/BIG) FAMILY.

I DON’T HAVE A (SMALL/BIG) FAMILY.

JA NIE MAM (MAŁEJ/DUŻEJ) RODZINY.

 

HAVE FRIENDS/MIEĆ PRZYJACIÓŁ

WE HAVEN’T GOT (A LOT OF) FRIENDS.

WE DON’T HAVE (A LOT OF) FRIENDS.

MY NIE MAMY (DUŻO/ WIELU) PRZYJACIÓŁ.

HAVE A LOT OF WORK /MIEĆ DUŻO PRACY

 YOU HAVEN’T GOT A LOT OF WORK. 

YOU DON’T HAVE A LOT OF WORK.

TY NIE MASZ DUŻO PRACY* (=RZECZY DO ZROBIENIA)

 

 

HAVE (A LOT OF/ANY*) TIME 

NIE MIEĆ (DUŻO/ŻADNEGO*) CZASU

THEY HAVEN’T GOT A LOT OF/ANY TIME.

THEY DON’T HAVE A LOT OF/ ANY TIME.

ONI NIE MAJĄ DUŻO/ŻADNEGO* CZASU.

 

WARTO WIEDZIEĆ:

SŁOWO „TIME” (CZAS) W SWOIM PODSTAWOWYM ZNACZENIU NIE MA LICZBY MNOGIEJ. NP. I HAVE A LOT OF TIME. MAM DUŻO CZASU.

SŁOWO „TIMES” MA ZUPEŁNIE INNE ZNACZENIE I OZNACZA: (… RAZY/… CZASY*) NP. I DO IT THREE TIMES A WEEK. ROBIĘ TO 3 RAZY W TYGODNIU.

GOOD/BAD TIMES = DOBRE/ ZŁE CZASY

NP. LET’S REMEBER THE GOOD TIMES. (PAMIĘTAJMY DOBRE CZASY.)

 

HAVE (A LOT OF/ANY)* MONEY

MIEĆ (DUŻO/ŻADNYCH*) PIENIĄDZY

HE HASN’T GOT  (A LOT OF/ANY*) MONEY.

HE DOESN’T HAVE (A LOT OF/ANY*) MONEY.

ON NIE MA (DUŻO/ŻADNYCH*) PIENIĄDZY.

 

HAVE  A PROBLEM MIEĆ PROBLEM

I HAVEN’T GOT A/ANY* PROBLEM.

I DON’T HAVE A/ANY* PROBLEM.

JA NIE MAM (ŻADNEGO)* PROBLEMU.

HAVE (ANYTHING*) / MIEĆ (COKOLWIEK*)

I HAVEN’T GOT ANYTHING (FOR YOU).

I DON’T HAVE ANYTHING (FOR YOU).

NIE MAM NIC/NICZEGO (DLA CIEBIE)

HAVE NOTHING* (FOR YOU)

„MAM NIC*” = NIC NIE MAM (DLA CIEBIE).

 

HAVE AN IDEA 

MIEĆ POMYSŁ /POJĘCIE* (O CZYMŚ)

HE HAS NO IDEA.

ON NIE MA POMYSŁU.

HE HAS NO IDEA (ABOUT IT).

ON NIE MA (O TYM) POJĘCIA*.

HE DOESN’T HAVE AN IDEA.

ON NIE MA (ŻADNEGO*) POMYSŁU.

HAVE INFORMATION (ABOUT*…)

MIEĆ INFORMACJE (DOTYCZĄCE*/O…)

I HAVEN’T GOT ANY INFORMATION ABOUT IT.

I DON’T HAVE ANY INFORMATION ABOUT IT.

JA NIE MAM ŻADNYCH INFORMACJI NA TEN TEMAT.

I HAVE NO INFORMATION ABOUT THE* SITUATION.

NIE MAM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH (TEJ)* SYTUACJI. 

 

HAVE (A [MOBILE] PHONE/SMARTPHONE)

MIEĆ (TELEFON [KOMÓRKOWY]/SMARTFON)

I HAVEN’T GOT YOUR PHONE.

I DON’T HAVE YOUR PHONE.

JA NIE MAM TWOJEGO TELEFONU.

 

WARTO WIEDZIEĆ:

MÓWIĄC O POSIADANIU WARTO POZNAĆ I STOSOWAĆ PRZYMIOTNIKI I ZAIMKI WSKAZUJĄCE ORAZ DZIERŻAWCZE. PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE TO SŁÓWKA, KTÓRE MÓWIĄ CI DO KOGO COŚ NALEŻY I KTÓRE ZAWSZE WYSTĘPUJĄ PRZED RZECZOWNIKIEM.

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE

MY +          (MÓJ/ MOJE)

YOUR +       (TWÓJ/E* // WASZ/E*)

[YOUR* OZNACZA TAKŻE = PANA/PANI/ PAŃSTWA*]

HER +        (JEJ),

HIS +       (JEGO)

ITS +         (TEGO/JEGO*)

[„IT”/”ITS” STOSUJ* W ODNIESIENIU DO: RZECZY/ZWIERZĄT/DZIECI]

OUR +         (NASZ/NASZE)

THEIR +         (ICH)

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

IT IS MY/YOUR/HIS/HER/OUR/THEIR PHONE

(TO JEST MÓJ/TWÓJ/ JEGO/JEJ/NASZ/ICH TELEFON)

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

TAKŻE OKREŚLAJĄ PRZYNALEŻNOŚĆ, JEDNAK WYSTĘPUJĄ ONE SAMODZIELNIE LUB ZA RZECZOWNIKIEM (NP. NA KOŃCU ZDANIA). SĄ TO SŁOWA TAKIE JAK:

      MINE  (MÓJ/ MOJE)

         YOURS (TWÓJ*/ WASZ*)

[„YOURS” TO TAKŻE: PANA/ PANI/ PAŃSTWA]

         HERS (JEJ)

          HIS (JEGO)

      ITS (TEGO/JEGO*)

[„IT/ ITS” STOSUJEMY* DO: RZECZY/ZWIERZĄT/DZIECI]

        OURS (NASZ/NASZE)

        THEIRS (ICH)

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:

THIS* PHONE IS MINE/YOURS/HIS/HERS/OURS/THEIRS.

(TEN* TELEFON JEST MÓJ/TWÓJ/ JEGO/JEJ/NASZ/ICH).

THAT* PHONE IS MINE/YOURS/HIS/HERS/OURS/THEIRS.

(TAMTEN* TELEFON JEST MÓJ/TWÓJ/ JEGO/JEJ/NASZ/ICH).

[THIS = TEN/TA/TO (ZAIMEK WSKAZUJĄCY => „TUTAJ”/ BLISKO)]

[THAT = TAMTEN/TAMTA (ZAIMEK WSKAZUJĄCY => „TAM”/ DALEKO)]

IT IS MINE/YOURS/ HIS/HERS/OURS/THEIRS.

(TO JEST MOJE/TWOJE/ JEGO/JEJ/NASZE/ICH).

 

 

3. MÓWIENIE O POSIADANIU – TO HAVE & THINGS (PYTANIA)

PYTAJĄC O TO CO KTOŚ MA/ POSIADA, CZYLI ABY BUDOWAĆ TZW. PYTANIA MASZ 2 MOŻLIWOŚCI. MOŻESZ UŻYĆ KLUCZA TYPOWYCH CZYNNOŚCI (DO), KTÓRY OMÓWIMY W MODULE 4 LUB KLUCZA POSIADANIA (CZYLI SŁOWA „HAVE„). TWORZĄC PYTANIA Z CZASOWNIKIEM „HAVE„, ZACZNIJ OD SŁOWA HAVE LUB HAS, NASTĘPNIE UŻYJ OSOBY (BOHATERA PYTANIA),  SŁOWKA „GOT„, KTÓRE PODKREŚLA, ŻE CHODZI O POSIADANIE, ORAZ RZECZOWNIKA (NAZWY RZECZY)*. MOŻESZ TEŻ DODAĆ SZCZEGÓŁY.

SCHEMAT PYTANIA O POSIADANIE:

HAVE/HAS + OSOBA + GOT + ________ +  (SZCZEGÓŁY) ?

ALTERNATYWNY SCHEMAT PYTANIA:

DO/DOES + OSOBA + HAVE + ________ +  (SZCZEGÓŁY) ?

TWORZĄC PYTANIA ZA POMOCĄ „DO” (KLUCZA TYPOWYCH CZYNNOŚCI), ZACZNIJ OD „DO” LUB „DOES„, NASTĘPNIE UŻYJ OSOBY, CZASOWNIKA „HAVE” ORAZ RZECZOWNIKA (NAZWY RZECZY)*. JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ UZUPEŁNIĆ PYTANIE O SZCZEGÓŁY.

UWAGA! 

JAK ZAPEWNE ZAUWAŻYŁAŚ/EŚ, W PRZYPADKU: HE (ON), SHE (ONA), IT (ONO) SCHEMAT PYTAŃ O POSIADANIE WYGLĄDA NIECO INACZEJ. JEST TAK DLATEGO, ŻE W CZASIE TERAŹNIEJSZYM PROSTYM OSOBY TE „WYMAGAJĄ” DODANIA KOŃCÓWKI –S DO CZASOWNIKA. PORÓWNAJ:

 I, YOU, WE, THEY = HAVE / DO + HAVE

HE, SHE, IT = HAVE + S = HAS / DOES + HAVE

(WIĘCEJ O DODAWANIU KOŃCÓWKI „-S” DO CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ HE, SHE, IT DOWIESZ SIĘ W 5 MODULE KURSU).

PRZYKŁADOWE PYTANIA:

HAVE YOU GOT TIME? / CZY TY MASZ CZAS?

DO YOU HAVE TIME?/ CZY TY MASZ CZAS?

 

HAS HE GOT TIME? / CZY ON MA CZAS?

DOES HE HAVE TIME? / CZY ON MA CZAS?

 

NA PYTANIA ODPOWIADAMY SŁOWEM KLUCZEM, CZYLI: „HAVE/HAS” LUB: „DO/DOES” PAMIĘTAJĄC O ICH DOPASOWANIU DO OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ODPOWIEDŹ NA DANE PYTANIE. DLA UPROSZCZENIA, W PONIŻSZYCH PRZYKŁADACH BĘDĘ STOSOWAĆ JEDYNIE KLUCZ POSIADANIA (SŁOWO „HAVE„/ „HAS„)

HAVE A FAMILY. /MIEĆ RODZINĘ.

HAVE YOU GOT A (BIG) FAMILY?

CZY MASZ (DUŻĄ) RODZINĘ?

(+) YES, I HAVE. / TAK, MAM.

(-) NO, I HAVEN’T. / NIE, NIE MAM.

 

HAVE A FRIEND/ FRIENDS

MIEĆ PRZYJACIELA/ PRZYJACIÓŁ

HAVE YOU GOT (A LOT OF) FRIENDS.

CZY MASZ (DUŻO) PRZYJACIÓŁ?

(+) YES, I HAVE./ TAK, MAM.

(-) NO, I HAVEN’T./ NIE, NIE MAM.

 

HAVE A LOT OF WORK / MIEĆ DUŻO PRACY

HAVE YOU GOT A LOT OF WORK? 

CZY MASZ DUŻO PRACY. („RZECZY DO ZROBIENIA”)?

(+) YES, I HAVE./ TAK, MAM.

(-) NO, I HAVEN’T./ NIE, NIE MAM.

 

HAVE TIME / MIEĆ CZAS

HAVE THEY GOT TIME? / CZY ONI MAJĄ CZAS?

(+) YES, THEY HAVE./ TAK, MAJĄ.

(-) NO, THEY HAVEN’T./ NIE, NIE MAJĄ.

 

 

HAVE MONEY / MIEĆ PIENIĄDZE

 HAS HE GOT (ANY)* MONEY?

CZY ON MA (JAKIEŚ/JAKIEKOLWIEK)* PIENIĄDZE?

(+) YES, HE HAS./ TAK, MA.

(-) NO, HE HASN’T./ NIE, NIE MA.

HAVE  A PROBLEM MIEĆ PROBLEM

HAVE I GOT A PROBLEM? /CZY JA MAM PROBLEM?

(+) YES, I HAVE./ TAK, MAM.

(-) NO, I HAVEN’T./ NIE, NIE MAM.

HAVE (SOMETHING/ANYTHING*)

MIEĆ (COŚ/COKOLWIEK*)

HAVE YOU GOT ANYTHING* (FOR ME)

CZY MASZ COŚ/COKOLWIEK* (DLA MNIE)?

(+) YES, I HAVE./ TAK, MAM.

(-) NO, I HAVEN’T./ NIE, NIE MAM.

 

WARTO WIEDZIEĆ:

SŁÓWKA „SOMETHING” UŻYLIBYŚMY W TYM PYTANIU TYLKO WTEDY, KIEDY SPODZIEWAMY SIĘ, ŻE KTOŚ COŚ DLA NAS NA PEWNO MA – W WIĘKSZOŚCI PYTAŃ SŁÓWKA / ZWROTY ZAWIERAJĄCE „ANY-” BĘDĄ O WIELE LEPSZYM WYBOREM GDYŻ SĄ TYPOWE DLA PYTAŃ I PRZECZEŃ

 

HAVE AN IDEA /MIEĆ (JAKIŚ*) POMYSŁ

HAS SHE GOT AN IDEA? CZY ONA MA POMYSŁ?

(+) YES, SHE HAS./ TAK, MA

(-) NO, SHE HASN’T/ NIE, NIE MA.

 

HAVE (SOME/ANY*) INFORMATION (ABOUT*…)

MIEĆ (JAKIEŚ/JAKIEKOLWIEK*) INFORMACJE (DOTYCZĄCE*/O…)

HAVE YOU GOT ANY INFORMATION ABOUT IT?

CZY MA PAN/I JAKIEKOLWIEK INFORMACJE NA TEN TEMAT?

(+) YES, I HAVE. / TAK, MAM

(-) NO, I HAVEN’T. / NIE, NIE MAM.

HAVE A PHONE / MIEĆ TELEFON 

HAVE YOU GOT A PHONE?

CZY MA PAN/I  TELEFON?

(+) YES, I HAVE. / TAK, MAM.

(-) NO, I HAVEN’T. / NIE, NIE MAM.

 

WARTO WIEDZIEĆ 

DO YOU HAVE…..? vs. HAVE YOU GOT…?

KLUCZ POSIADANIA, CZYLI SŁOWA: „HAVE/HASSTOSUJEMY TYLKO W ODNIESIEINIU DO POSIADANIA NATOMIAST KLUCZ TYPOWYCH CZYNNOŚCI, CZYLI SŁOWA „DO/DOES” W POŁĄCZENIU Z „HAVE” (MIEĆ) STOSUJEMY ZARÓWNO DO POSIADANIA JAK I DO WYRAŻANIA RÓŻNYCH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZAWIERAJĄ W SOBIE SŁOWO „HAVE” NP. HAVE LUNCH (JEŚĆ LUNCH), HAVE A MEETING (ODBYWAĆ/ MIEĆ SPOTKANIE), HAVE FUN (DOBRZE SIĘ BAWIĆ) HAVE A SHOWER (BRAĆ PRYSZNIĆ) HAVE A NAP (UCINAĆ SOBIE DRZEMKĘ/ DRZEMAĆ) ITP.  

PRZYKŁADY PYTAŃ O POSIADANIE:

HAVE YOU GOT TIME? /CZY MASZ CZAS?

(+) YES, I HAVE/ TAK, MAM.

(-) NO, I HAVEN’T/ NIE, NIE MAM.

(TEN SCHEMAT JEST OK TYLKO GDY PYTASZ O POSIADANIE)

DO YOU HAVE TIME? / CZY MASZ CZAS?

(+) YES, I DO / TAK, MAM.

(-) NO, I DON’T/ NIE, NIE MAM.

(TEN SCHEMAT JEST OK ZARÓWNO GDY PYTASZ O POSIADANIE JAK I O CZYNNOŚCI )

PRZYKŁAD PYTAŃ O CZYNNOŚCI ( Z „HAVE”): 

DO YOU HAVE LUNCH AT 12.00?/ CZY JADASZ LUNCH O 12.00?

(+) YES, I DO/ TAK, JADAM

(-) NO, I DON’T / NIE, NIE JADAM.

(PYTAJĄC O TYPOWE CZYNNOŚCI STOSUJ „DO/ DOES…” + CZYNNOŚĆ, NAWET JEŚLI CZYNNOŚĆ TA „ZAWIERA” W SOBIE „HAVE”)

Z TEGO MODUŁU DOWIEDZIAŁAŚ/EŚ SIĘ: 

 • JAK MÓWIĆ O TYM CO POSIADASZ (TWORZYĆ TWIERDZENIA)
 • JAK MOWIĆ O TYM CZEGO NIE POSIADASZ (TWORZYĆ PRZECZENIA)
 • JAK ZADAWAĆ I ODPOWIADAĆ NA PYTANIA O POSIADANIE
 • JAK STOSOWAĆ PRZYMIOTNIKI I RZECZOWNIKI ANGIELSKIE
 • JAK TWORZYĆ LICZBĘ MNOGĄ RZECZOWNIKÓW ANGIELSKICH
 • JAK STOSOWAĆ SŁOWA: SOME/ANY/ NO
 • JAK STOSOWAĆ PYTANIA: „DO YOU HAVE…?” ORAZ ” HAVE YOU GOT…”

POZNAŁAŚ/EŚ TEŻ KILKANAŚCIE NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH RZECZOWNIKÓW ANGIELSKICH. TO CAŁKIEM SPORO INFORMACJI, DLATEGO BĄDŹ PROSZĘ DLA SIEBIE WYROZUMIAŁA/Y I NIE MARTW SIĘ JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ CZASU ABY TO WSZYSTKO POUKŁADAĆ I POĆWICZYĆ – NAJWAŻNIEJSZE BYŚ CZUŁ/A RADOŚĆ Z NAUKI, A EFEKTY NIE KAŻĄ NA SIEBIE DŁUGO CZEKAĆ