1.MÓWIENIE O STANACH I UCZUCIACH

MÓWIĄC O STANACH I UCZUCIACH UŻYWAJ TZW. KLUCZA OBECNOŚCI CZYLI CZASOWNIKA TO BE. SŁOWO TO ODMIENIA SIĘ INACZEJ DLA RÓŻNYCH OSÓB (I AM/ YOU ARE/ HE, SHE, IT IS / WE ARE / THEY ARE). BY OPISAĆ JAKI KTOŚ JEST/JAK SIĘ CZUJE ŁĄCZ TO SŁOWO Z PRZYMIOTNIKIEM (NAZWĄ STANU/EMOCJI).

SCHEMAT ZDANIA TWIERDZĄCEGO

OSOBA + TO BE* + PRZYMIOTNIK   

UWAGA🤔!

SŁOWO YOU MA KILKA ZNACZEŃ: TY, PAN/I, PAŃSTWO*, WY JEDNAK DLA UPROSZCZENIA BĘDĘ GŁÓWNIE KORZYSTAĆ ZE ZNACZENIA YOU JAKO TY. WE WSPÓŁCZESNYM ANGIELSKIM SŁOWO YOU JEST NAJCZĘŚCIEJ TRAKTOWANE ZARÓWNO JAKO FORMA GRZECZNOŚCIOWA (PAN/PANI) JAK I BEZPOŚREDNI KOMUNIKAT (TY).    

 SURPRISED (ZASKOCZONY)
I AM SURPRISED/ I’M SURPRISED.

(JESTEM  ZASKOCZONA/Y)

ANGRY (ZŁY, ROZGNIEWANY)

I AM ANRGY / I’M ANGRY

(JESTEM ZŁA/Y //ROZGNIEWANA/Y* )

SAD (SMUTNY)
IT IS SAD / IT’S SAD

(TO JEST SMUTNE)

BUSY (ZAJĘTA/Y)

YOU ARE BUSY./ YOU’RE BUSY.

(JESTEŚ ZAJĘTA/Y)

INTERESTED (ZAINTERESOWANA/Y)

WE ARE INTERESTED

WE’RE INTERESTED

(JESTEŚMY ZAINTERESOWANI)

 

 

OK // GREAT

(W PORZĄDKU (OK) / WSPANIALE)
HE IS OK. // HE’S GREAT

(ON CZUJE SIĘ W PORZĄDKU // ON JEST WSPANIAŁY)

HAPPY // RELAXED

(SZCZĘŚLIWY / ZRELAKSOWANY)

THEY ARE HAPPY

THEY’RE RELAXED.

(ONI SĄ SZCZĘŚLIWI /ZRELAKSOWANI)

SICK // ILL (CHORY)

I AM SICK. // I’M ILL.

(JESTEM CHORA/Y)

 

HUNGRY // THIRSTY

(GŁODNY / SPRAGNIONY)
I AM HUNGRY. // THIRSTY

(JESTEM GŁODNA/Y // JESTEM SPRAGNIONA/Y)

MÓWIENIE O STANACH I UCZUCIACH – PRZECZENIA

MÓWIĄC O STANACH I UCZUCIACH, W KTÓRYCH NIE JESTEŚ UŻYWAJ TZW. KLUCZA OBECNOŚCI CZYLI CZASOWNIKA TO BE. ŁĄCZ TO SŁOWO ZE SŁOWEM NOT (CZYLI NIE) I DOPIERO PÓŹNIEJ DODAWAJ PRZYMIOTNIK (NAZWĘ STANU/EMOCJI). 

SCHEMAT ZDANIA PRZECZĄCEGO

OSOBA + TO BE* + NOT + PRZYMIOTNIK  

PAMIĘTAJ O FORMACH SKRÓCONYCH (I’M NOT/ YOU’RE NOT/ HE,SHE,IT ISN’T / WE AREN’T, THEY AREN’T).

SURPRISED (ZASKOCZONA/Y)

I AM NOT SURPRISED./ I’M NOT SURPRISED.

(NIE JESTEM ZASKOCZONA/Y)

ANGRY (ZŁA/Y, ZEZŁOSZCZONA/Y)

I AM NOT ANRGY. / I’M NOT ANRGY.

(NIE JESTEM ZŁA/Y)

SAD (SMUTNA/Y)

IT IS NOT SAD. / IT’S NOT SAD

(TO NIE JEST SMUTNE)

BUSY (ZAJĘTA/Y)

YOU ARE NOT BUSY./ YOU’RE NOT BUSY.

(NIE JESTEŚ ZAJĘTA/Y)

INTERESTED (ZAINTERESOWANI)

WE ARE NOT INTERESTED. /WE’RE NOT INTERESTED.

(NIE JESTEŚMY ZAINTERESOWANI)

HAPPY (SZCZĘŚLIWI)

THEY ARE NOT HAPPY //THEY’RE NOT HAPPY.

(ONI NIE SĄ SZCZĘŚLIWI)

SMART (BYSTRA)

SHE IS NOT SMART. /SHE’S NOT SMART.

(ONA NIE JEST BYSTRA)

OK (W PORZĄDKU / OK)

HE IS NOT OK. /HE’S NOT OK.

(ON NIE CZUJE SIĘ OK)

SICK (CHORA/Y)

I AM NOT SICK. /I’M NOT SICK.

( NIE JESTEM CHORA/Y)

HUNGRY (GŁODNA/Y)

I AM NOT HUNGRY. / I’M NOT HUNGRY.

(NIE JESTEM GŁODNA/Y)

MÓWIENIE O STANACH I UCZUCIACH – PYTANIA

PYTAJĄC O TRWAJĄCE OBECNIE STANY I UCZUCIA UŻYWAJ KLUCZA OBECNOŚCI CZYLI CZASOWNIKA TO BE. ZADAJĄC KRÓTKIE PYTANIA ZACZYNAJ OD CZASOWNIKA TO BE I DOPASUJ JEGO FORMĘ DO OSOBY, JAKIEJ ON DOTYCZY. DOPIERO PÓZNIEJ DODAJ PRZYMIOTNIK (NAZWĘ UCZUCIA/STANU). NA PYTANIA ODPOWIADAJ SŁOWEM KLUCZEM (CZASOWNIKIEM TO BE* DOPASOWANYM DO OSOBY).

SCHEMAT PYTANIA

TO BE* + OSOBA + PRZYMIOTNIK?

SCHEMAT ODPOWIEDZI

(+) YES,  OSOBA + TO BE*

(-) NO, OSOBA + TO BE*

PAMIĘTAJ O FORMACH SKRÓCONYCH, KTÓRE CZĘSTO WYSTĘPUJĄ, ZWŁASZCZA W ODPOWIEDZIACH PRZECZĄCYCH (I’M NOT – NIE JESTEM/ YOU’RE NOT -TY* NIE JESTEŚ/ HE,SHE,IT ISN’T – ON/ONA/ONO (TO) – NIE JEST / WE AREN’T – MY NIE JESTEŚMY/ THEY AREN’T – ONI NIE SĄ.)

AM I SURPRISED? (CZY JA JESTEM ZASKOCZONA/Y?)

YES, I AM // NO, I ’M NOT.

(TAK, JESTEM // NIE, NIE JESTEM)

AM I ANGRY? (CZY JA JESTEM ZŁA/Y?)

YES, I AM // NO, I ’M NOT.

(TAK, JESTEM // NIE, NIE JESTEM)

IS IT SAD? (CZY TO JEST SMUTNE?)

YES, IT IS // NO, IT ISN’T

(TAK, JEST // NIE, NIE JEST)

ARE YOU BUSY? (CZY TY JESTEŚ ZAJĘTA/Y?)

YES, I AM // NO, I ’M NOT.

(TAK, JESTEM // NIE, NIE JESTEM)

ARE WE INTERESTED? (CZY MY JESTEŚMY ZAINTERESOWANI?)

YES, WE ARE // NO, WE ’RE NOT

(TAK, JESTEŚMY// NIE, NIE JESTEŚMY)

ARE THEY HAPPY ? (CZY ONI SĄ SZCZĘŚLIWI?)

YES, THEY ARE // NO, THEY AREN’T

(TAK, SĄ // NIE, NIE SĄ)

IS SHE SMART? (CZY ONA JEST BYSTRA?)

YES, SHE IS // NO, SHE ISN’T

(TAK, JEST // NIE, NIE JEST)

IS HE OK? (CZY ON JEST W PORZĄDKU? /CZY U NIEGO WSZYSTKO OK?)

YES, HE IS // NO, HE ISN’T

(TAK, JEST// NIE, NIE JEST)

ARE YOU SICK/ILL ? (CZY JESTEŚ CHORA/Y?)

YES, I AM. // NO, I ’M NOT.

(TAK, JESTEM// NIE, NIE JESTEM)

ARE YOU HUNGRY? (CZY JESTEŚ GŁODNA/Y?)

YES, I AM. // NO, I ’M NOT.

(TAK, JESTEM// NIE, NIE JESTEM)