1.MÓWIENIE O STANACH I UCZUCIACH 

NA BAZIE TEGO MATERIAŁU:

  • DOWIESZ SIĘ JAK UŻYWAĆ KLUCZA OBECNOŚCI

  • NAUCZYSZ SIĘ JAK ZADAWAĆ PYTANIA O UCZUCIA

  • ZACZNIESZ MÓWIĆ O TYM KIM JESTEŚ/ CO CZUJESZ