THERE IS czy THERE ARE? Z czym to się je? Sprawdź i rozsmakuj się w angielskim 🙂

THERE – zaimek wskazujący oznaczający „tam”. Tworzy także strukturę służącą głównie do opisu miejsc i stwierdzenia ich lokalizacji czy istnienia.

THERE IS vs THERE ARE, FB turboenglish kate kondratowicz

THERE IS – używamy w odniesieniu do pojedyńczych lub niepoliczalnych obiektów, kiedy mówimy o ich istnieniu lub lokalizacji, np.

There is a book. (Tam) jest książka.
There is a park. (Tam) jest park.

THERE ARE – używamy w odniesieniu do liczby mnogiej czyli wielu przedmiotów,
kiedy mówimy, że jest ich wiele lub informujemy gdzie się znajdują.

There are three books. (Tam) są 3 książki.
There are two parks. (Tam) są dwa parki.

WAŻNE!
W języku polskim nie ma odpowiednika tej struktury, więc warto solidnie ją poćwiczyć by uniknąć błędów i niedopowiedzeń – używa się jej także do mówienia o ideach i sytuacjach np.

There is a problem. Jest problem
Is there a problem? Czy jest jakiś problem?

Zadając pytania, wystarczy zastosować tak zwaną inwersję, czyli czasownik BYĆ zamienić miejscem ze słowem THERE:

Is there a problem? Czy jest jakiś problem?

v Yes, there is.
x No, there isn’t.

Are there any suggestions? Czy są jakieś sugestie?

v Yes, there are.
x No, there aren’t.

Chcesz więcej? Wejdź w link i zobacz jak używać tej struktury w odniesieniu do TYPOWYCH, ZAKOŃCZONYCH i PLANOWANYCH SYTUACJI
Kliknij: http://bit.ly/1LHGm4L